Diving courses

Atklātā ūdens nirējs

Open water diver

Atklāto ūdens nirējs ir iesācēju niršanas kursi, kuros sertificē nirējus atvērta veida ūdenstilpnēs, no iesācēja līdz nirējam 18.metru dziļumam, apstiprina niršanas kluba “Daivings”, PADI instruktors Valters Preimanis. Sertifikāts tiek reģistrēts “Daivinga Instruktoru Profesionālā Asociācijā” (Ang. PADI - Professional Association of Diving Instructors ). In English Open water diving courses un sertifikāts saucās starptautiski saucās PADI Open Water Diver. Izvēlies profesionālu , kvalitatīvu apmācību kopā ar niršanas kluba “DIVING“, PADI instructor.

Open water diver
Open water divers courses with diving club "DIVING"