Daivinga kursi

Atklāto ūdeņu nirējs

Atvērto ūdeņu nirējs

Atklāto ūdeņu nirējs ir sākuma niršanas kursi, kuros sertificē nirējus no iesācēja līdz nirējam 18.metru dziļumam. Sertifikāts tiek reģistrēts Daivinga Instruktoru Profesionālā Asociācijā (Ang. PADI – Professional Association of Diving Instructors ). Angliski Atklāto ūdeņu nirēja kursi un sertifikāts saucās PADI Open Water Diver. Izvēlies kvalitatīvu apmācību kopā ar niršanas kluba “DAIVINGS“, PADI instruktoru.

Atvērto ūdeņu nirējs
Atvērto ūdeņu nirēju kursi ar niršanas klubu “DAIVINGS”