Kuģu vraki

Jūras dzelmē nirējs atrod senas vēsturiskas relikvijas

Niršanas entuziasti zem ūdens bieži atrod senas relikvijas

Aizrautīgais zemūdens nirējs Māris Mitriķis, nirstot kopā ar niršanas klubu “Daivings” Albānijā, uz grunts atrada armijas tipa alumīnija ūdens blašķi , kura nokritusi uz grunts, netālu no Itāļu kuģa “SS Probitas” pirms 79.gadiem, 1943.gadā, WW2 laikā. 🥳🤿

Niršana uz nogrimušiem vrakiem Baltijas un Jonijas jūrā!

Niršana notika Albānijā, saulainajā Sarandē, ar mērķi apsekot, un veicot “PADI Wreck diver” kursu vingrinājumus uz “SS Probitas”, populārā Itālijas kravas kuģa, kurš nogrima 1943.gadā.🥳🤿
Vēstures mantojums tika saglabāts, karavīra blašķe tika atstāta uz kuģa vraka, kur kopā ar citām senājām relikvijām, tā priecēs daudzus zemūdens nirējus. 🥳🤿
Baltijas jūrā ūdens ir tumšāks kā Jonijas jūrā, tomēr redzamais attālus arī Baltijas jūrā var sasniegt 15 metrus!

Kās ir kuģa vraks SS Probitas

Albānijas, Sarandas līcī atrodas itāļu kravas kuģis. To Otrā pasaules kara laikā nogremdēja vācu bumbvedēji, atgriežoties no uzbrukuma Balkāniem. Bumbu pēdas joprojām ir redzamas uz kuģu bortiem! Kuģis atrodas sānu pusē smilšainā gultnē, maksimālajā dziļumā 18 m, tikai 300 m attālumā no krasta. Seklākajā vietā kuģis atrodas tikai 3 m attālumā no virsmas un ir apzīmēts ar zīmi. Kuģis ir aptuveni 115 m garš. To virs ūdens iezīmē kardināls, kas signalizē par briesmām. Redzamība zem ūdens ir laba apmēram 20 m.
SS Probitas

Kā uzzināt par niršanas braucieniem uz kuģu vrekiem?

Sekot klubam “Daivings” un pieteikties niršanas kluba braucieniem var šai lapā:

Kas ir nirēju klubs “Daivings”?

Niršanas klubs “Daivings.lv” ir pirmā organizācija Baltijas valstīs, kas piedāvā iespēju cilvēkiem ar dažādiem fiziskiem un garīgiem traucējumiem apgūt niršanu, kas nevien atver iespējas uz sporta aktivitātēm, bet arī strādā kā efektīgs rehabilitācijas līdzeklis.

Nirēju kontakti: Valters Preimanis, niršanas kluba “Daivings” instruktors

Mājaslapa : Daivings.lv
Facebook: https://facebook.com/daivings
IG: https://www.instagram.com/daivingslv/

Tālrunis /WhatsApp 220-77-202

Saistītie raksti: