Vietas Daugavā, ko ir appludinājis Rīgas HES

Rīgas HES nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanu

Daugavas hidroelektrostacijas izstrādā līdz pat 90% elektroenerģijas, kas Latvijā saražots, izmantojot atjaunojamos resursus un atmosfērā neizdalot emisijas. Daugavas HES nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanu, jo tai izmanto atjaunojamo energoresursu – ūdeni.

Rīgas HES izveide Daugava ir apsegusi vēsturi

Vēl nesenā pagātnē tur Daugavas malā dzīvoja cilvēki, tagad apdzīvotās vietas atrodas zem ūdens. Kādas vietas Daugavā, izveides gaitā ir appludinājis Rīgas HES. Rīgas HES ir pēdējā,  jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Tā tika celta laikā no 1966. līdz 1974. gadam un atrodas 35 km no upes grīvas, Rīgas jūras līcī. Maksimālais HES kritums ir 18 metri.

Rīgas HES

Rīgas HES nodrošina ūdensapgādi Rīgai

Daugavas upe, Rīgas HES arī strādā Rīgas ūdensapgādes vajadzībām, piegādājot ūdeni Rīgai pa caurulēm un nodrošinot 44% no Rīgā patērējamā ūdens daudzuma. Piegāde notiek no HES sūkņu stacijas, Daugavas kreisajā pusē.

Rīgas HES izveides gaitā tika veiktas lielas izmaiņas Daugavā

Izbūvējot ūdenskrātuvi tika uzbērti dambji, aizsprosti un krasta būves 27 km garumā, aizberot Sausās Daugavas augšgalu. Rīgas HES ūdenskrātuvi aizpildot tika applūdināts Doles salas austrumu gals, vairākas apkārtējās saliņas (Mārtiņsala, Nulpe), kā arī krāces augšpus Doles salas.

HES appludināšanas laikā, ar ūdeni tika apsegti, vairāki arheoloģijas pieminekļi (apmetņu vietas, senkapi) sen apdzīvotajā Daugavas ielejas posmā. Paceļoties ūdens līmenim, izveidojās 5 jaunas salas ar kopējo platību ap 200 ha. Lielākā ir Nāves sala bijušās pussalas vietā starp Daugmali un Saulkalni. Uz vienas no jaunajām salām iepretī Ikšķilei atrodas Svētā Meinarda baznīcas drupas.

Rīgas HES vieta , senās topogrāfiskās kartes

1929. un 1940. gada kartes uzrāda daudzas appludinātās apdzīvotās vietas. Apvilkts ar sarkano līniju ir tagadējās krasta vietas.