Tiltu inspekcijas Latvijā, uzņēmuma ekspertu komanda strādā zem un virs ūdens

Batimetrija Latvijā

Latvija, ar savu ainavisko skaistumu, ceļu tehnoloģisko mantojumu un unikālajiem tilta dizainiem, piedāvā dažādības regulāriem un modernajiem inženiertehniskajiem projektiem. Tāpēc, lai nodrošinātu tiltu ilgkalpošanu un drošību, ir nepieciešama regulāra tiltu inspekcija. Šajā rakstā mēs dalīsimies ar jums ar mūsu pieredzi no SIA “Dronelab” ekspertu skatu punkta. Uzņēmuma speciālisti ik gadus veic tiltu vizuālo apsekošanu (inspekciju) ar foto fiksāciju, kā arī sniedz atzinumus ar piezīmēm par konstatētiem defektiem, defektu apjomiem un to piesaistēm.

Ikgadējā inspekcija tiltiem

Dronelab piedāvā ikgadējās inspekcijas, kas ietver vizuālo konstrukciju pārbaudi un defektu novērtējumu. Tas sniedz tilta īpašniekam ne tikai precīzu tehniskā stāvokļa novērtējumu, bet arī ieteikumus par iespējamiem uzturēšanas pasākumiem.

Galvenā tiltu Inspekcija

Mūsu galvenā inspekcija piedāvā visaptverošu pārbaudi, ietverot dokumentācijas analīzi, tehnisko uzdevumu fiksēšanu un pat prognozējamo remonta izmaksu noteikšanu. Tas ne tikai nodrošina tiltu īpašniekam sertificētu slēdzienu par tiltu nestspēju, bet arī sakārto tiltu arhīvu.

Samazināta apjoma vai individuālas inspekcijas

Ja nepieciešama pielāgota pieeja, SIA “Dronelab” speciālisti veic samazināta apjoma vai individuālas inspekcijas, atbilstoši tilta īpašnieka vajadzībām un situācijai. Šī elastīgā pieeja garantē optimālu risinājumu katra tiltu īpašniekam.

Tiltu vērtības un ilgmūžības novērtēšana

Mēs izmantojam speciālas formulas, ņemot vērā normatīvos laikus, remonta izmaksas un citas faktorus, lai noteiktu tiltu vērtību un ilgmūžību. Tik precīzu novērtējumu var veikt tikai mūsu kvalificētie tiltu speciālisti.

Latvijas tiltu inspekciju prakse

Latvijā mēs praktizējam ikgadējās, galvenās, speciālās inspekcijas un pārbaudi ar slodzi, nodrošinot visaptverošu skatu uz tiltu stāvokli. Šīs inspekcijas ir būtiskas, ņemot vērā tiltu vecumu un palielināto transporta intensitāti.

Uzņēmuma Dronelab SIA mērīšanas aparāts

Kāpēc ir nepieciešama tiltu inspekcija?

Uzņēmuma SIA “Dronelab” speciālisti uzskata, ka tiltu inspekcija ir neatņemama drošības un ilgtspējīgas infrastruktūras daļa. Pieaugot transporta intensitātei un veco tiltu skaits, regulāra inspekcija kļūst būtiska. Inspekcija ļauj agrīnā posmā identificēt problēmas, kas veicina efektīvu remontu un nākotnes plānošanu.

Vadošais uzņēmums piedāvā plašu un diferencētu pieeju tiltu inspekcijām Latvijā, nodrošinot klientiem drošību un uzticamu informāciju par viņu tiltu stāvokli. Mūsu eksperti ar lepnumu palīdz saglabāt un attīstīt Latvijas tiltu infrastruktūru, lai nodrošinātu drošu ceļojumu pār Latvijas ainavisko skaistumu.

Veicam plaša profila inženiertehniskos zemūdens darbus, kas ietver tiltu apsekošanas, zemūdens mērījumu veikšanas, piestātņu apsekošanas, zemūdens meklēšanas, zemūdens labošanas un zemūdens tīrīšanas darbus. Sertificēts hidrobūvju būvtehniķis, hidrobūvju projektētājs, sertificēts tiltu inspekcijas speciālists un tiltu un hidrobūvju darbu vadītājs veiks tiltu un piestātņu inspekcijas, sadarbībā ar “Dronelab” SIA, sertificētiem zemūdens niršanas speciālistiem.

Ir iespēja veikt zemūdens tehniskos meklēšanas (Zemūdens sonors, zemūdens ROV, zemūdens sānu sonors, zemūdens daudz-staru eholots, zemūdens magnetometrs un zemūdens metāla detektors) un izcelšanas darbus no ūdenstilpnēm.

Darbu vadītājs – “Dronelab” SIA, tālrunis tel. 220-77-202, e-pasts: mail@dronelab.lv

Atsauces un linki

  • Tiltu inspekcijas rokasgrāmata
  • Latvijas Tiltu Būves Noteikumi, 2022.
  • “Dronelab” ekspertu metodes un procedūras, 2023.