Filmēšanas laukums ziemā, nodrošinām ekipējumu un instruējam par "Drysuit" reklāmas filmēšanai Daugavā

Ūdenslīdēju filmēšanas brigāde reklāmai un kinematogrāfijai

Ūdenslīdēju darbs kļūst par aizraujošu un bieži vien nepieciešamu elementu filmēšanai un reklāmas veidošanai. Uzņēmums “Dronelab” ievieš jaunu līmeni zemūdens filmēšanā, piedāvājot iespēju veikt uzticamu un augstas kvalitātes video un fotografēšanu jebkurā diennakts un gada laikā, jebkurā vietā. Šis raksts […]

Vai ir ieteicams sievietēm peldēt vai nirt ar mēnešreizēm

Vai ir ieteicams peldēt un nirt ar mēnešreizēm?

Tēma par peldēšanu un niršanu menstruāciju laikā bieži ir apvīta ar dažādiem mītiem un maldīgiem priekšstatiem. Kaut gan mēnešreizes piedzīvo puse planētas iedzīvotāju – sievietes, par šo tematu joprojām ir daudz klusēšanas un nezināšanas. Daudzi cilvēki brīnās par drošību, komfortu […]

Batimetrija Latvijā

Tiltu inspekcijas Latvijā, uzņēmuma ekspertu komanda strādā zem un virs ūdens

Latvija, ar savu ainavisko skaistumu, ceļu tehnoloģisko mantojumu un unikālajiem tilta dizainiem, piedāvā dažādības regulāriem un modernajiem inženiertehniskajiem projektiem. Tāpēc, lai nodrošinātu tiltu ilgkalpošanu un drošību, ir nepieciešama regulāra tiltu inspekcija. Šajā rakstā mēs dalīsimies ar jums ar mūsu pieredzi […]

Sakaru iekārtas zemūdens darbos

Ūdenslīdēju sakaru iekārtas izmantošana tehniskajos zemūdens darbos

I. Zemūdens tehniskie darbi un savstarpējā komunikācija Ūdenslīdēji ir vitāli svarīgi tehniskajiem zemūdens darbiem, nodrošinot komunikāciju un drošību zem ūdens. Šajā kontekstā, OTS Buddy Phone ir inovatīva sakaru iekārta, kas uzlabo komunikāciju starp ūdenslīdējiem un virszemē esošajiem komandu locekļiem tehniskos […]

Batimetrija Latvijā

Sertificēts būvinženieris veic tiltu vizuālo apsekošanu ar fotofiksāciju un atzinumu

Sertificēts būvinženieris, partnerībā ar zemūdens darbu veikšanas uzņēmumu SIA Dronelab, veic tiltu vizuālo apsekošanu ar fotofiksāciju un atzinumu ar piezīmēm par konstatētiem defektiem, defektu apjomiem un to piesaistēm. Zemūdens daļas apsekošanai tiek piesaitīts profesionālu ūdenslīdēju komanda, kura veic fotogrāfēšanu, filmēšanu […]

Dziļuma kartes izveide ezeram un upei, Latvijas specialistu pieredze

Precīzu ezeru un upju dziļuma karšu izveide ar dziļuma līknēm ir ļoti svarīga dažādiem lietojumiem, piemēram, navigācijai, hidroloģiskajai modelēšanai un vides pārvaldībai. Uzņēmuma “Dronelab” batimetrijas speciālistiem Latvijā ir būtiska loma šo ūdenstilpņu dziļuma precīzā kartēšanā. Šajā rakstā, kurš izveidots ar […]

Zemūdens meklēšanas darbi

Jūras grunts novietnes monitorings vairāku gadu periodā

Jūras gultnes nogulumu monitorings Rīgas ostā: visaptveroša pieeja datu iegūšanā SIA “Dronelab” komanda – ūdenslīdēji, batimetrijas speciālisti, zemūdens dronu speciālisti, darbu vadītāju un piesaistītā specialistu komanda veic dažādus zemūdens darbus, tai skaitā jūras gultnes nogulumu monitoringu, kontakti Valters Preimanis, tel. […]