Broinspektioner i Lettland, företagets expertteam arbetar under och ovan vatten

Batymetri i Lettland

Lettland, med sin natursköna skönhet, vägtekniska arv och unika brodesigner, erbjuder variation för vanliga och moderna ingenjörsprojekt. Därför, för att säkerställa lång livslängd och säkerhet för broar, är regelbunden inspektion av broar nödvändig. I den här artikeln kommer vi att dela med dig av vår erfarenhet från SIA "Dronelab" experters synvinkel. Företagets specialister genomför varje år en visuell undersökning (besiktning) av broar med fotoupptagning samt ger yttranden med anteckningar om upptäckta defekter, bristernas omfattning och deras samband.

Årlig besiktning av broar

Dronelab erbjuder årliga inspektioner som inkluderar visuell inspektion av konstruktioner och utvärdering av defekter. Det ger broägaren inte bara en noggrann bedömning av det tekniska skicket, utan också med rekommendationer för möjliga underhållsåtgärder.

Huvudbroinspektion

Vår huvudbesiktning erbjuder en omfattande besiktning, inklusive analys av dokumentation, fixering av tekniska uppgifter och även fastställande av beräknade reparationskostnader. Det ger inte bara broägaren en certifierad slutsats om broarnas bärighet, utan organiserar också broarkivet.

Minskad volym eller individuella inspektioner

Om ett skräddarsytt tillvägagångssätt krävs, utför specialister från SIA "Dronelab" reducerade volymer eller individuella inspektioner, enligt broägarens behov och situation. Detta flexibla tillvägagångssätt garanterar en optimal lösning för varje broägare.

Uppskattning av broars värde och livslängd

Vi använder speciella formler som tar hänsyn till regleringstider, reparationskostnader och andra faktorer för att bestämma värdet och livslängden på broar. Endast våra kvalificerade brospecialister kan göra en sådan noggrann bedömning.

Lettlands broinspektionspraxis

I Lettland utövar vi årliga, huvud-, specialinspektioner och provningar med last, vilket ger en heltäckande bild av broarnas tillstånd. Dessa inspektioner är väsentliga med tanke på broarnas ålder och den ökade trafikintensiteten.

Mätanordning från företaget Dronelab SIA

Varför behövs broinspektion?

Specialister på SIA "Dronelab" anser att broinspektion är en integrerad del av säkerhet och hållbar infrastruktur. I takt med att trafikintensiteten och antalet gamla broar ökar blir regelbunden inspektion nödvändig. Inspektionen gör det möjligt att identifiera problem i ett tidigt skede, vilket underlättar effektiva reparationer och framtidsplanering.

Det ledande företaget erbjuder ett brett och differentierat tillvägagångssätt för broinspektioner i Lettland, vilket ger kunderna säkerhet och tillförlitlig information om tillståndet på deras broar. Våra experter är stolta över att hjälpa till att underhålla och utveckla Lettlands broinfrastruktur för att säkerställa en säker resa genom Lettlands natursköna skönhet.

Vi utför omfattande tekniska undervattensarbeten, som inkluderar bromätning, undervattensmätning, pirmätning, undervattenssökning, undervattensreparation och undervattensrengöring. En certifierad hydraulisk byggtekniker, en hydraulisk konstruktör, en certifierad broinspektionsspecialist och en bro- och hydraulverkschef kommer att utföra bro- och pirinspektioner i samarbete med "Dronelab" SIA, certifierade undervattensdykspecialister.

Det är möjligt att utföra tekniska undervattenssökningar (Undervattensekolod, undervattens-ROV, undervattens laterala ekolod, undervattens flerstrålande ekolod, undervattensmagnetometer och undervattensmetalldetektor) och utvinningsarbeten från vattenförekomster.

Arbetsledare – "Dronelab" SIA, telefonnummer tel. 220-77-202, e-post: mail@dronelab.lv

Referenser och länkar

  • Broinspektionsmanual
  • Lettiska brokonstruktionsbestämmelser, 2022.
  • Dronelab expertmetoder och procedurer, 2023.