Daivings un zemūdens niršana

Latvijas nogrimušo kuģu vraku karte

Latvijas kuģu vraku karte

Latvijas teritoriālos ūdeņos nogrimušo kuģu vraku shematiskā karte, apkopota pēc daudzām un dažādām jūrnieku kartēm, sonāru mērījumiem, akvalangistu piezīmēm, kā arī zvejnieku pierakstiem un stāstiem.  Izturēsimies saudzīgi pret Latvijas ūdeņos nogrimušo vēstures jūras mantojumu!

Šī ir vispilnīgākā shematiskā vraku karte internetā ar vairāk, kā 200 nogrimušu kuģu vrakiem. Ja Jums ir zināmi citi vraki, kuri nav iezīmēti šajā kartē, lūdzu zinojiet mums.

Latvijas nogrimušo kuģu vraku karte

Latvijas kuģu vraku karte
(c) Daivings.lv

Latvijas vraku karte parāda aptuveno, agrāk nogrimušo kuģu, aptuveno atrašanās vietu.

Kā veidojās kuģu vraki

Katra nogrimušā kuģa stāsts ir savādāks, lielais daudzums kuģu gāja bojā pirmā un otrā pasaules kara gados, pretinieku izliktajos mīnu laukos, citi kuģi savukārt atrada savas mājas dzelmē lielu vētru laikā.

Ikviens kuģa vraks saistās ar jūrnieku un citu cilvēku traģēdiju, tapēc izturēsimies ar cieņu pret šo mantojumu.

Likums nosaka, ka ir jāsaskaņo visi zemūdens darbi Latvijas ūdeņos

IX. Kuģu vraku izpētes, izcelšanas un citu Latvijas ūdeņos veicamo darbību saskaņošana.

42. Persona, kura vēlas veikt kuģu vraku un citas Latvijas ūdeņos nogrimušas mantas izpēti, saņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Minēto atļauju pēc saskaņošanas ar Krasta apsardzi, Valsts vides dienestu un Jūras administrāciju izsniedz tikai zinātniskiem vai arheoloģiskiem mērķiem.

43. Lai saņemtu normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteikto saskaņojumu Latvijas ūdeņos nogrimušas mantas izcelšanai, nogrimušās mantas īpašnieks, cita publiska persona vai privātpersona, kurai ir tiesības rīkoties ar attiecīgo mantu, iesniedz Jūras administrācijā šādu informāciju:

43.1. nogrimušā īpašuma atrašanās vietas koordinātas;

43.2. izpētes vai izcelšanas darbu veids un tajos iesaistītie mehāniskie vai tehniskie palīglīdzekļi vai kuģi.