Ūdenslīdēju pakalpojumi gultnes paraugu ņemšana

Zemūdens tehniskā apsekošana

Veicam profesionālus ūdenslīdēju darbus, lai iegūtu grunts paraugus, no piestātņu gultnēm, ostu akvatorijā. Darbu uzdevumus pildot, esam veikuši grunts paraugu ņemšanu, gan Ventspils ostas, gan Rīgas ostas akvatorijā, vismaz 10 metru dziļumā. Pēc grunts paraugu ņemšanas, gultnes paraugi tiek nogādāti uz sertificētu laboratoriju dažādu grunts paraugu analīžu veikšanai.

Sertificēta un akreditēta laboratorija nosaka:

  • izņemamās grunts veidu;
  • grunts raksturojumu – granulometriskais sastāvs,
  • grunts blīvums,
  • organisko vielu saturs;

Noņemtajos paraugos jānosaka metālu (As, Zn, Hg, Cr, Ni, Cd, Pb, Cu) un naftas ogļūdeņražu koncentrācija, kā arī grunts granulometriskais sastāvs. Paraugus grunts kvalitātes noteikšanai jāņem un grunts granulometrisko sastāvu jānosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” noteikto kārtību.

Zemūdens tehniskā apsekošana
Zemūdens gultnes paraugu ņemšana ziemā

Piesārņojošo vielu koncentrācijas noteikšana paraugos ir jāveic laboratorijā, kas ir akreditēta attiecīgajā sfērā un izmanto Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 6.punktā noteiktās paraugu sagatavošanas un testēšanas metodes. Nosakot grunts kvalitāti, nav pieļaujama grunts paraugu sajaukšana.

Grunts paraugu ņemšanas vieta Rīgas ostā
Grunts paraugu ņemšanas vieta Rīgas ostā

Pieteikt zemūdens gultnes paraugu ņemšanas darbus

Darbu vadītājs – tālrunis tel. 220-77-202, e-pasts info@daivings .lv

Informācija par zemūdens ūdenslīdēju darbiem