Sukeldumisteenuste voodiproovide võtmine

Veealune tehnoülevaatus

Me teeme professionaalne sukeldumistöösadama akvatooriumi kaipeenarde pinnaseproovide saamiseks. Tööülesannete täitmisel oleme teostanud pinnaseproovide võtmist nii Ventspilsi sadama kui ka Riia sadama akvatooriumis vähemalt 10 meetri sügavusel. Pärast mullaproovide võtmist viiakse mullaproovid erinevate mullaproovide analüüsimiseks sertifitseeritud laborisse.

Sertifitseeritud ja akrediteeritud labor määrab:

  • eemaldatava pinnase tüüp;
  • mulla omadused - granulomeetriline koostis,
  • mulla tihedus,
  • orgaanilise aine sisaldus;

Võetud proovides tuleb määrata metallide (As, Zn, Hg, Cr, Ni, Cd, Pb, Cu) ja nafta süsivesinike kontsentratsioon, samuti pinnase osakeste suurusjaotus. Mullakvaliteedi määramiseks võetakse proove ja määratakse pinnase granulomeetriline koostis vastavalt MK 25. oktoobri 2005. a määruses nr 804 «Mulla ja mullakvaliteedi standardite eeskiri» toodud korrale.

Veealune tehnoülevaatus
Allveelaevade proovide võtmine talvel

Saasteainete kontsentratsiooni määramine proovides peab toimuma vastavas valdkonnas akrediteeritud laboris, kus kasutatakse MK 25. oktoobri 2005. a määruse nr 804 «Mulla ja mulla kvaliteedi eeskiri» punktis 6 nimetatud proovide ettevalmistamise ja uurimise meetodeid. Standardid”. Pinnase kvaliteedi määramisel ei ole mullaproovide segamine lubatud.

Mullaproovide võtmise koht Riia sadamas
Mullaproovide võtmise koht Riia sadamas

Taotlege veealust proovide võtmist

Töödejuhataja - tel. 220-77-202, e-post info @ diving .lv

Teave sukeldujate töö kohta