Sukelluspalveluiden sängyn näytteenotto

Vedenalainen tekninen tutkimus

Me teemme ammattimaiset sukeltajat, jotta saadaan maanäytteitä, laituripennoista satamien vesialueelta. Tehtäviä suorittaessamme olemme ottaneet maanäytteitä sekä Ventspilsin sataman että Riian sataman vesialueelta vähintään 10 metrin syvyyteen. Maanäytteiden ottamisen jälkeen pohjanäytteet viedään sertifioituun laboratorioon erilaisia maanäyteanalyysejä varten.

Sertifioitu ja akkreditoitu laboratorio määrittää:

  • poistettavan maaperän tyyppi;
  • maaperän ominaisuudet – granulometrinen koostumus,
  • maaperän tiheys,
  • orgaanisen aineksen pitoisuus;

Otetuista näytteistä tulee määrittää metallien (As, Zn, Hg, Cr, Ni, Cd, Pb, Cu) ja maaöljyhiilivetyjen pitoisuudet sekä maaperän granulometrinen koostumus. Näytteet maaperän laadun määrittämistä varten on otettava ja maaperän rakeinen koostumus määritettävä valtioneuvoston 25. lokakuuta 2005 annetussa määräyksessä nro 804 "Määrät maaperästä ja maaperän laatustandardeista" määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

Vedenalainen tekninen tutkimus
Vedenalainen pohjanäytteenotto talvella

Näytteiden pilaavien aineiden pitoisuudet on määritettävä laboratoriossa, joka on akkreditoitu alalle ja käyttää ministerineuvoston 25. lokakuuta 2005 annetun määräyksen nro 804 "Maaperämääräykset" kohdassa 6 määriteltyjä näytteenkäsittely- ja testausmenetelmiä. ja maaperän laatustandardit". Maanäytteiden sekoittaminen ei ole sallittua maaperän laatua määritettäessä.

Maaperän näytteenottopaikka Riian satamassa
Maaperän näytteenottopaikka Riian satamassa

Hae vedenalaiseen sängyn näytteenottoon

Työpäällikkö - puhelin puh. 220-77-202, sähköposti info@daivings.lv

Tietoja vedenalaisten sukeltajien työstä