Zemūdens tehniskie darbi

Nogrimušu kuģu apsekošana

Veicam nogrimušu kuģu apsekošanu, kā arī dažādus zemūdens ūdenslīdēju darbus, zemūdens arheoloģiskās izpētes, ostu, valsts organizāciju un muzeju uzdevumā.

Nogrimušu kuģu apsekošana

Nogrimušu kuģu apsekošana darbu ūdenslīdējs apseko nogrimušā kuģa zemūdens daļu, viss notiekošais darba process tiek filmēts. Nogrimušu kuģu apsekošanas darbu pasūtītājs var vērot visu nogrimušā kuģa apsekošanas darbu gaitu un procesu uz datora ekrāna, kā arī dot vajadzīgās norādes ūdenslīdējam pa rāciju vajadzības gadījumā. Kuģu apsekošanas darba rezultāts tiek ierakstīts uz USB datu nesēja un atdots pasūtītājam.

Zemūdens meklēšanas ūdenslīdēju darbi iespējami gan iekšējās Latvijas ūdenstilpnēs, gan Rīgas Jūras līcī, gan Baltijas jūrā. Veicam zemūdens meklēšanas darbu pasūtītāja uzdevumā, gan iekšējos, gan atvērtos ūdeņos. Zemūdens ūdenslīdēju darbi Baltijas jūrā iespējami atbilstošu meteoroloģisko apstākļu gadījumā. Savukārt iekšzemes zemūdens , kuģu, piestātņu, krastmalu apsekošana krasta tuvumā ir arī iespējama gandrīz cauru gadu.

Veicam arī citus ūdenslīdēju darbus darbus, specifiskus zemūdens darbus, tai skaitā piestātņu apsekošanu, zemūdens meklēšanu un mērījumus ar sonāru.

Piesaki nogrimušu kuģu apsekošanu zvanot vai izmantojot kontaktforma šajā lapā.