Zemūdens arheoloģija

Zemūdens arheoloģija pēta arheoloģiskus pieminekļus, kas atrodas zem ūdens (jūrās, upēs, ezeros). Esam veikuši zemūdens apsekošanas un filmēšanas darbus Alūksnes ezera arheoloģijas projektam, kā arī citiem.

Zemūdens arheoloģijas izpētes objekti

Pie zemūdens arheoloģijas izpētes objektiem pieder nogrimuši kuģi, senas dzīvesvietas, kapulauki, kas nokļuvuši zem ūdens zemestrīču, kā arī ūdenstilpju krastu mainīšanās rezultātā.

Kad radās Zemūdens arheoloģija
Zemūdens arheoloģija radās XX gadsimta sākumā. Sākotnēji darbu zem ūdens veica ūdenslīdēji, kopš XX gadsimta vidus to veic galvenokārt speciālisti arheologi vienkāršota tipa ūdenslīdēja tērpos. Latvijā zemūdens arheoloģiskie pētījumi veikti Vilkmuižas ezerā.

vilkmuižas ezers arheoloģija
vilkmuižas ezers arheoloģija

Zemūdens arheologi Latvijā

Zemūdens arheologs Jānis Apals veica zemūdens darbus, sāka zemūdens arheoloģijas pieminekļu apzināšanu, zemūdens meklēšanu un pētniecību un daudzu gadu garumā bija šīs zinātnes nozares virzītājs Latvijā.

Janis-Apals-Daivings.lv

Redzamākais viņa mūža darbs ir Āraišu ezerpils izpēte, rekonstrukcija un izveide par unikālu kultūrvēsturisku objektu. Lai izpētītu Āraišu ezerpili, ezera līmeni pazemināja par 1 m un ap izrakuma laukumiem uzbēra dambjus, bet laukumos ieplūstošo ūdeni izsūknēja ar motorsūkņiem. Darbu laikā atklāja, ka Āraišu ezerpils kultūrslānis bija līdz 2,5 m biezs. Zem ūdens bija labi saglabājušās koka celtņu paliekas un dažādi priekšmeti.