Kuģu zemūdens apsekošana

Kuģu zemūdens apsekošana

Mūsu uzņēmuma speciālistiem ir daudzu gadu pieredze kuģu un piestātņu zemūdens apsekošanā. Tā, piem., mūsu zemūdens darbu speciālisti ir izstrādājuši jaunu tehnoloģiju zemūdens objektu inspekcijā izmantojot zemūdens autonomo aparātu.

Piestātņu zemūdens apsekošana

Piestātņu apsekošanas darbu laikā tiek apsekota piestātnes zemūdens daļa, viss notiekošais darba process tiek filmēts un pasūtītājs var vērot apsekošanas procesu uz ekrāna, darba rezultāts tiek ierakstīts uz datu nesēja.

Kuģu zemūdens daļas apsekošana

Nirēji bieži var paveikt uzdevumu, un ir ideāli , piesakot zemūdens darbus, minēt visus apstākļus, kuru laikā radās bojājumi.  Pārbaudes sakarā ar to pamatīgumu un detalizētu uzskaiti lietvedībā, nemaz nerunājot par ātrumu, ar kādu pārbaudes var veikt, kļūst par svarīgu daļu kuģu dokumentācijā. Vēlams pārbaudes pieteikt laicīgi, kas ir nepieciešams sakarā ar pieaugošo skaitu kuģu, kurus ir nepieciešams obligāti pārbaudīt.

Uzņēmuma ūdenslīdēji veic kuģu zemūdens daļu apsekošanu, darbu pasūtītājs saņem ar sekojošu detalizētu rezultātu apraksti kopā ar foto un/ vai video materiāliem.

Konstatējot bojājumus, kuģu zemūdens apsekošanas laikā, uzņēmuma speciālisti veic bojājumu novēršanas darbus, kuģu bojājumu likvidācijai.  Ātrā laikā mēs veicam kuteru un jahtu dzenskrūvju attīrīšanu.

Kuģu zemūdens apsekošana

  1. nepiederošu priekšmetu uztinumu noņemšana dzenskrūves-stūres kompleksā;
  2. dažādu zemūdens ierīču nomaiņa;
  3. zemūdens ierīču tīrīšana, nomaiņa;
  4. dzenskrūvju tīrīšana, slīpēšana un pulēšana;
  5. veicam norautu enkuru atklāšanu un izcelšanu.
Kuģu zemūdens apsekošana
Kuģu zemūdens apsekošana

Pieteikt Kuģu zemūdens apsekošanu