Cilvēkiem, esot ratiņkrēslā nav šķērslis lai nirtu, kas ir PADI Adaptive Techniques Specialist Diver?

Niršanas riski ar akvalangu

Cilvēkiem, esot ratiņkrēslā nav šķērslis lai nirtu, kas ir PADI Adaptive Techniques Specialist Diver?

Niršanas kluba “Daivings” nirēja Līvu Veiherti Grīnberga ieguvusi jaunu un Baltijas valstīs, unikālas niršanas specialitātes iegūšanu – “PADI Adaptive Techniques Specialist Diver“. Nirēja ir pirmā profesionālā nirēja PADI Divemaster, Latvijā, kura ir ieguvusi specialitāti -“PADI Adaptive Techniques Specialist Diver“! Nirēja Līva tagad var palīdzēt nirt, cilvēkiem ar invalidāti. PADI adaptīvo metožu specialitātes kurss ir vērsts uz izpratnes palielināšanu par dažādām spējām un piedāvā adaptīvās mācību metodes, ko izmantot, apmācot un nirstot ar nirējiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem.

Cilvēkiem, esot ratiņkrēslā nav šķērslis lai nirtu!

Ja tev ir paziņa vai draugs, kurš pārvietojas riteņkrēslā, ir ar kustību traucējumiem, atgūstas pēc insulta vai ir ar izteikti neskaidru redzi, tad tas nav šķērslis, lai iemācītos nirt ar akvalangu, pieredzēt bezsvara lidojumu zemūdens pasaulē, un pat kļūt par sertificētu ūdenslīdēju. Aiciniet savus draugus un paziņas uzsākt apmācības šogad, niršanas apmācība programma ir bezmaksas.

PADI Adaptive Support Diver Latvijā
PADI Adaptive Support Diver instruktors Latvijā

Cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, tuviniekiem un draugiem noder zināšanas, kā palīdzēt

Draugiem vai ģimenes locekļiem, kuri nirst kopā ar nirējiem ar speciālām vajadzībām noderēs apmācības programma “PADI Adaptive Support Diver“, kas ir paredzēta nirējiem, kuri nirst kopā ar nirējiem ar speciālām vajadzībām!

  • Kļūstot zinošākam un apzinātākam par individuāliem apsvērumiem, nirstot ar cilvēkiem ar invaliditāti.
  • Adaptīvi paņēmieni, ko var izmantot, nirstot kopā ar draugiem ar garīgām un/vai fiziskām problēmām.

Kas ir PADI adaptīvā atbalsta nirēja sertifikācija (PADI Adaptive Support Diver)?

Cilvēkiem ar invaliditāti — neatkarīgi no tā, vai viņi izmanto ratiņkrēslu, kuriem ir redzes traucējumi vai neiroloģisks stāvoklis, piemēram, cerebrālā trieka, niršana ar akvalangu var būt noderīga aktivitāte, kas piedāvā brīvību un mobilitāti ūdens bezsvara stāvoklī. PADI adaptīvā atbalsta nirēja specialitāte (“PADI Adaptive Support Diver“) ir kurss, kurš paredzēts, lai mācītu draugiem un ģimenes locekļiem adaptīvās metodes niršanai ar draugu, kuram ir invaliditāte.

“Visi PADI niršanas kursi — no Discover Scuba un Open Water Diver līdz Divemaster un ne tikai — jau sen ir bijuši pieejami cilvēkiem ar dažādām spējām,” saka Freizers Batgeits, PADI adaptīvo metožu koordinators, kurš deviņdesmitajos gados kļuva par pasaulē pirmo PADI speciālistu, kurš izmanto ratiņkrēsls. “Es uzstāju, ka mums ir vajadzīga programma tiem, kas vēlas būt draugs cilvēkiem ar dažādām spējām.”

Kādi ir ieguvumi no PADI adaptīvā atbalsta nirēja sertifikācijas?

Kurss aptver dažādus scenārijus, tostarp niršanu ar cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas pārvietošanās spējas, jo viņi ir paralizēti vai ir amputēti, kā arī atbalstot ūdenslīdējus, kuri ir akli vai kuriem ir slēpta invaliditāte. “Programma koncentrējas uz to, ko cilvēki var darīt, nevis uz to, ko viņi nevar darīt,” skaidro Batgeits. Būtiska specialitātes sastāvdaļa ir studentu izglītošana par ūdenslīdēju ar invaliditāti pieredzi, lai palīdzētu viņiem saprast, kā ir nirt, izmantojot adaptīvās tehnikas. Daudzi studenti apmeklē kursu, lai atbalstītu kādu konkrētu personu viņu dzīvē, un instruktors var strādāt ar viņiem, lai apgūtu viņiem nepieciešamās īpašās prasmes.

Ko jūs uzzināsiet PADI adaptīvā atbalsta nirēja sertifikācijas apmācībā?

PADI adaptīvā atbalsta nirēja mācību programmā ir iekļauti zināšanu apskati un prakse uz sauszemes, kā arī divas sesijas slēgtā ūdenī un divas niršanas atklātā ūdenī. Ūdenslīdēji apgūst prasmes, piemēram, kā cilvēku nogādāt ūdenī, palīdzēt viņam iekļūt ūdenī un palīdzēt ar aprīkojumu. Viņi arī apgūst iemaņas ūdenī, piemēram, nobraucienus un kāpumus, kā arī neredzīga nirēja vadīšanu dziļumā.

Specialitāti var apgūt ikviens atklātā ūdenslīdējs, kurš ir vismaz 15 gadus vecs un pēdējo divu gadu laikā ir pabeidzis EFR (Emergency First Response) primārās un sekundārās aprūpes kursu. PADI arī iesaka Peak Performance Buoyancy Diver kursu, lai uzlabotu niršanas prasmes un peldspēju.

Kur pieteikties PADI Adaptive Support Diver kursam?

Instruktors PADI MSDT Valters Praimanis
Telefons +371 22 077 202

  • PADI Adaptive Techniques Specialist Diver instructor for PADI professionals– trainer in Latvia, Estonia, Lithuania (Baltic countries)
  • PADI Adaptive Support Diver instructor for PADI recreational divers – trainer in Latvia, Estonia, Lithuania (Baltic countries)
  • PADI Peak Performance Buoyancy Diver instructor – trainer in Latvia, Estonia, Lithuania (Baltic countries)
  • Emergency First Response instructor – trainer in Latvia, Estonia, Lithuania (Baltic countries)