Brīvostas piestātņu zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem

SIA Dronelab ūdenslīdēji piedalās zemūdens darbos ostā

Uzņēmuma SIA “Dronelab” ūdenslīdēji piedalās zemūdens apsekošanas darbos Latvijas Republikā un Baltijas valstīs veicam gultnes zemūdens apsekošanu ar ūdenslīdēju palīdzību dažādos objektos. Latvijā esam piedalījušies gultnes zemūdens apsekošanā Rīgas pilsētas un Rīgas ostas teritorijā, Daugavas krastmalas nostiprināšana un saistītās infrastruktūras būvniecības zemūdens apsekošana.

Mūsu uzņēmuma zemūdens tehniskie darbu un dažādu ūdenslīdēju darbu pasūtītāji ir lielākās Latvijas ostas -Liepājas osta, Ventspils osta, Rīgas osta, Salacgrīvas osta, Skultes osta, Rojas osta. Latvijas uzņēmumi, kuriem esam veikuši zemūdens ūdenslīdēju darbus- Latvijas Hidrogrāfiskais dienests, Latvijas Jūras administrācija, Latvijas Finieris, Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Rīgas brīvostas pārvalde.

Darbu vadītājs – “Dronelab” SIA, tālrunis tel. 220-77-202, e-pasts: mail@dronelab.lv

SIA Dronelab ūdenslīdēji piedalās zemūdens darbos ostā

Zemūdens apsekošanas darbu sastāvs un apjoms

Iepirkumos “Brīvostas piestātņu zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem”, mūsu uzņēmuma ūdenslīdēji piedalās zemūdens apsekošanas darbos. Piketāžas ierīkošana ar soli 10,0m virzienā no naftas ostas krasta stiprinājuma uz jūras pusi. Atsevišķas piketāžas ierīkošana ar soli 5,0m perpendikulāri krasta virzienā piestātnes posma sadurvietā ar kopējo garumu <10,0m. Zemūdens dzelzsbetona čaulpāļu sienas apsekošana piestātnes posmā L=<100m paralēli kordona līnijai.

Pāvilostas osta

Kas ir piketāžā, piketāžās zemūdens apsekošanas darbos?

Piketēšana jeb nivelēšanā — ir punktu izvēle dabā, zem ūdens un iezīmēšana ar mietiņiem.

Zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem
Zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem

Ūdenslīdējā darba uzdevumi zemūdens apsekošanas darbos

 • čaulpāļu sienas apsekošana no piestātnes dzelzsbetona virsbūves apakašas (atz. +0,10m) līdz faktiskājām gultnes atzīmēm;
 • starp čaulpāļiem esošās grunts necaurlaidības konstrukcijas apsekošana, fiksējot grunts necaurlaidības nodrošinājumu;
 • konstruktīvo elementu defektu noteikšana un fiksēšana, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu;
 • veikto remonta un konstruktīvo risinājuma izmaiņu vietu fiksācija;
 • gultnes zemūdens apskate gar čaulpāļu sienu izskalojumu un/vai aizbēruma grunts izneses konstatēšanai;
 • gultnes atzīmes mērījumi piekordona zonā ar soli 5,0m gar čaulpāļu sienu un 2,0m attālumā no čaulpāļu sienas saskaņā ar ierīkoto piketāžu;
 • gultnes apsekošana nepiederošo priekšmetu konstatēšanai piestātnes piekordona 10,0m platā piestātnes zonā.
Zemūdens apsekošanas ģenerālplāns
Zemūdens apsekošanas ģenerālplāns (paraugs)

Zemūdens apsekošanas izpildokumentācijas sagatavošana un izpilddokumentācijas saturs

 • apsekošanas akts;
 • izpildshēma, kurā norādīts defektu un bojāto iecirkņu novietojums (pikets un dziļuma atzīme), rievsienas konstruktīvo risinājumu robežas, gultnes atzīmes un nepiederošo priekšmetu
 • novietojums (t.sk. dziļuma atzīme uz tā);
 • konstatēto defektu un bojājumu saraksts ar piesaisti piketāžai un gultnes atzīmei, norādot to izmērus (garums, platums, dziļums) un veidu;
 • konstatēto defektu un bojājumu fotofiksācija
Zemūdens apsekošanas darbi Ventspilī

Darbu izpildes nosacījumi (zemūdens apsekošanas paraugs)

 • Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja (sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālists) uzraudzībā
 • Uz darbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam savā rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju par apsekojamo piestātni.
 • Darbu izpilde – <20 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.
Zemūdens apsekošanas darbi Ventspils ostā

Informatīvi par paveiktajiem zemūdens tehniskajiem darbiem

 1. Gultnes zemūdens apsekošana ar ūdenslīdēju palīdzību
 2. Ūdenslīdēju pakalpojumi gultnes paraugu ņemšana
 3. Zemūdens tehniskā apsekošana
 4. Zemūdens tehniskie niršanas darbi ostā
 5. Pieteikt gultnes un zemūdens tehniskās apsekošanas darbus

Darbu vadītājs – Dronelab SIA, tālrunis tel. 220-77-202, e-pasts: mail@dronelab.lv