Nīcas novadā vētra izmet burinieka daļas, kuģis iespējams atrodas tuvumā

Pludmalē, aptuveni 5 kilometrus no Jūrmalciema Papes virzienā, pēc lielās vētras atrasts sena kuģa vraka fragments. Burinieka detaļas sastiprinātas ar koka tapām. Liepājas muzeja speciālists vērtē, ka kuģis varētu būt izgatavots 14.-17.gadsimtā. Precīzu vecumu un sīkāku informāciju varēs uzzināt pēc […]