Zemūdens drons palīdz niršanas kluba “Daivings” ūdenslīdējiem Lielajā talkā Daugavā

Šodien, 27.04, niršanas kluba “Daivings” astoņi ūdenslīdēji devās uz Zaķusalu, lai piedalītos Lielajā talkā un palīdzētu uzkopt Daugavas krastus un gultni. Viņiem palīgā nāca arī novatorisks rīks – zemūdens drons, kas ļāva veikt tīrīšanas darbus efektīvāk un drošāk.

Pirms niršanas ūdenslīdēji rūpīgi sagatavojās, pārbaudot aprīkojumu un saņemot detalizētus norādījumus no Lielās talkas organizatoriem. Pēc tam viņi ielīda Daugavas vēsajos ūdeņos un sāka darbu. Zemūdens drons tika palaists no laivas, un ar tā palīdzību ūdenslīdēji varēja veikt plašāku tīrīšanas zonu, nekā spētu paši vieni. Drons aprīkots ar augstas izšķirtspējas kameru un manipulatoru, kas ļāva precīzi satvert un pacelt no ūdens dažādus atkritumus, ieskaitot metāla konstrukcijas, pudeles un plastmasas maisiņus.

Pateicoties ūdenslīdēju un zemūdens drona sadarbībai, no Daugavas tika izcelti ievērojami daudzumi atkritumu. Šī akcija ne vien palīdzēja uzkopt upes krastus un gultni, bet arī kalpoja kā atgādinājums par ūdens piesārņojuma problēmu un aicināja sabiedrību būt atbildīgākai pret vidi.

Niršanas kluba “Daivings” dalība Lielajā talkā ir teicams piemērs tam, kā dažādu jomu speciālisti var apvienoties, lai kopīgiem spēkiem rūpētos par mūsu vidi. Zemūdens drona pielietošana šajā akcijā demonstrē tehnoloģiju potenciālu palīdzēt saglabāt tīras ūdenstilpes un saudzēt dabu.

Mēs aicinām visus ūdenslīdējus un dabas mīļotājus pievienoties mums Lielās talkas pasākumos un rūpēties par Latvijas ūdenstilpju tīrību!

Šogad talkotāji vietām sakopa ne vien apkārtni ap ūdenstilpēm, bet arī to gultni.

Zemūdens drona pielietošanas priekšrocības Lielās talkas pasākumos:

  • Plašāka tīrīšanas zona: Zemūdens drons spēj veikt tīrīšanas darbus lielākā laukumā nekā ūdenslīdēji vieni paši.
  • Efektīvāka atkritumu savākšana: Drona manipulatora un augstas izšķirtspējas kameras palīdzība ļauj precīzi satvert un pacelt no ūdens dažādus atkritumus.
  • Drošāka niršana: Ūdenslīdējiem nav jāriskē ar savu veselību, tīrot bīstamas vietas, kurās varētu atrasties asi priekšmeti vai citi draudi.
  • Videi draudzīgāka pieeja: Zemūdens drona izmantošana samazina ūdenslīdēju ietekmi uz vidi, jo nav nepieciešams izmantot tik daudz degvielas laivām un citiem mehānismiem.

Aicinām iepazīties ar niršanas kluba “Daivings” piedāvātajiem pakalpojumiem un pievienoties mums aizraujošos niršanas piedzīvojumos!

Kopā mēs varam padarīt Latvijas ūdenstilpes tīrākas un skaistākas!