Pelēko roņu (Halichoerus grypus) nozīmīgā loma Baltijas jūras ekosistēmā (+video)

Pelēkie roņi (Halichoerus grypus), kas pazīstami arī kā “jūras suņi”, ir aizraujoši interesanta roņu suga, kas bieži sastopama Baltijas jūrā, un ir apdraudēta dzīvnieku suga. Ar savu atšķirīgo izskatu un uzvedību šiem dzīvniekiem ir izšķiroša nozīme Baltijas jūras ekosistēmas līdzsvara uzturēšanā. Zvejnieki bieži vaino pelēkos roņus zivju krājumu izsīkšanā, un tie ir naidīgu uzbrukumu mērķis. Mēs sīkāk aplūkosim pelēko roņu bioloģiju, uzvedību un ekoloģisko nozīmi, kā arī izaicinājumus, ar kuriem roņi saskaras izdzīvojot mūsdienu pasaulē.

Lielākie Baltijas jūras dzīvnieki

Pelēkie roņi ir lielākie Baltijas jūrā sastopamie dzīvnieki, un tos ir viegli atpazīt pēc īpatnējā izskata. Šiem roņiem ir garš, gluds ķermenis ar platu, noapaļotu galvu un raksturīgu V veida degunu. Roņiem ir lielas, izteiksmīgas acis un garas ūsas, kas palīdz viņiem atrast savu medījumu duļķainajos ūdeņos. Pelēkajiem roņiem ir arī biezs tauku slānis, kas palīdz tiem uzturēt siltumu aukstā ūdenī un nodrošina labu izolāciju pret aukstumu.

Uzvedības ziņā pelēkie roņi ir pazīstami ar savu zinātkāro un rotaļīgo raksturu. Šiem dzīvniekiem patīk mijiedarboties savā starpā, un viņi bieži iesaistās tādās sociālajās uzvedībās kā rotaļas, vajāšana un sarunāšanās skaļā balsī. Pelēkie roņi ir pazīstami arī ar savu intelektu un spēj risināt sarežģītas problēmas un mācīties.

Neskatoties uz rotaļīgo izturēšanos, pelēkie roņi ir spēcīgi plēsēji, un tiem ir izšķiroša nozīme Baltijas jūras ekosistēmas līdzsvara uzturēšanā. Šie dzīvnieki ir oportūnistiski barotāji un ēd dažādus laupījumus, tostarp zivis, vēžveidīgos un galvkājus. Lietojot uzturā šīs sugas, pelēkie roņi palīdz kontrolēt šīs populācijas un neļauj kādai sugai dominēt Baltijas jūras ekosistēmā.

Pelēko roņu loma Baltijas jūras ekosistēmā

Papildus plēsēju lomai pelēkajiem roņiem ir arī svarīga barības vielu izplatīšanā. Šo dzīvnieku suga ar savu tendenci izkārnīties jūrā, un to atkritumi ir bagātīgs barības vielu avots apkārtējai jūras ekosistēmai. Tas palīdz veicināt fitoplanktona augšanu, kas veido barības ķēdes pamatu Baltijas jūrā.

Tomēr pelēkie roņi mūsdienu pasaulē saskaras ar vairākām problēmām, tostarp biotopu zudumu, pārzveju un piesārņojumu. Klimata pārmaiņas ietekmē arī Baltijas jūru, izraisot temperatūras paaugstināšanos un mainot okeāna straumes. Šīs izmaiņas būtiski ietekmē barības ķēdi, un daudzām sugām, tostarp pelēkajiem roņiem, ir grūti pielāgoties.

Pelēkie roņi un zvejniecība Baltijas jūrā

Neskatoties uz pelēko roņu nozīmi ekosistēmā, pelēkie roņi bieži vien ir apdraudēti no zvejnieku puses, kuri vaino tos zivju krājumu izsīkšanā. Šo naidīgumu veicina uzskats, ka šie roņi ēd lielu daudzumu zivju, kuras citādi noķertu cilvēki. Tomēr šis priekšstats nav pilnīgi precīzs, jo pelēkie roņi patērē tikai nelielu daļu no kopējā Baltijas jūras zivju krājuma. Faktiski Stokholmas universitātes veiktais pētījums atklāja, ka pelēkie roņi patērē tikai 1–3% no kopējā zivju krājuma reģionā un ka patiesais zivju populācijas samazināšanās iemesls ir pārzveja un citas cilvēka darbības.

Turklāt pelēkajiem roņiem ir svarīga loma ekosistēmā, palīdzot kontrolēt citu sugu populācijas, piemēram, medūzas un jūras ežus. Patērējot šīs sugas, pelēkie roņi palīdz uzturēt trauslo ekosistēmas līdzsvaru, nodrošinot, ka viena suga nekļūs pārāk dominējoša un neizjauc visas ekosistēmas līdzsvaru.

Baltijas jūras barības ķēde, pelēkais ronis ir ķēdes augšpusē. Avots Britanica.
Baltijas jūras barības ķēde, pelēkais ronis ir ķēdes augšpusē. Avots Britanica.

Neskatoties uz šiem svarīgajiem ieguvumiem, pelēkie roņi joprojām bieži ir zvejnieku uzbrukumu mērķis, izmantojot dažādas metodes, lai tos padzītu no zvejas vietām, tostarp skaļi trokšņi, laivas un pat šaujamieroči. Latvijā pat ir atļauta par roņu nogalināšana ar šaujamieročiem. Šāds naidīgums pret pelēkajiem roņiem ir kaitīgs ne tikai sugai, bet arī visai Baltijas jūras ekosistēmai kopumā, jo izjauc ekosistēmas līdzsvaru un var izraisīt citu sugu samazināšanos.

Helicom. : Pelēko roņu skaits Baltijas jūrā samazinās.
Helicom. : Pelēko roņu skaits Baltijas jūrā samazinās.

Pelēko roņu skaits, telpiskais sadalījums, nobarotība un reproduktīvais stāvoklis Baltijas jūrā neatbilst laba stāvokļa kritērijam, kā liecina “HELCOM Thematic assessment of biodiversity” dati.

Pelēkie roņi ir aizsargājami Baltijas jūras reģionā

Lai aizsargātu pelēkos roņus un to dzīvotni, Baltijas jūras reģionā ir īstenoti vairāki saglabāšanas pasākumi. Tie ietver pasākumus piesārņojuma samazināšanai, to vairošanās vietu aizsardzībai un ilgtspējīgas zvejas prakses veicināšanai. Turklāt vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Dabas fonds, strādā, lai palielinātu izpratni par pelēko roņu nozīmi un to lomu ekosistēmā.

Pelēkais ronis (Halichoerus grypus) ir Baltijas jūrā sastopama roņu suga. Neskatoties uz to nozīmi ekosistēmā, zvejnieki bieži vaino pelēkos roņus zivju krājumu izsīkšanā, un tie ir naidīgu uzbrukumu mērķis. Tomēr pētījumi liecina, ka pelēkie roņi patērē tikai nelielu daļu no kopējā zivju krājuma reģionā un tiem ir izšķiroša nozīme ekosistēmas līdzsvara uzturēšanā, kontrolējot citu sugu populācijas. Ir svarīgi aizsargāt pelēkos roņus un ekosistēmu kopumā, jo to samazināšanās var negatīvi ietekmēt ekosistēmas līdzsvaru.

Pelēkais ronis (Halichoerus grypus) pamestos zvejnieku tīklos Baltijas jūrā

Atsauces:

  • Pasaules Dabas fonds “Pelēkie roņi Baltijas jūrā”  piekļūts 2023. gada 10. februārī, https://www.wwf.de/species/grey-seal.
  • IUCN apdraudēto sugu sarkanais saraksts, “Halichoerus grypus”, piekļūts 2023. gada 10. februārī, https://www.iucnredlist.org/
  • Stokholmas Universitāte. (2016). Pelēkie roņi un zveja Baltijas jūrā. Stokholma, Zviedrija.
  • HELCOM Thematic assessment of biodiversity, 2018 un HELCOM Core indicators (http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators)