Harmaahylkeen (Halichoerus grypus) tärkeä rooli Itämeren ekosysteemissä (+video)

Harmaahylkeet (Halichoerus grypus), tunnetaan myös nimellä "merikoirat", ovat kiehtova ja mielenkiintoinen hyljelaji, jota tavataan usein Itämeressä ja joka on uhanalainen eläinlaji. Näillä eläimillä on erottuvan ulkonäön ja käyttäytymisensä ansiosta keskeinen rooli Itämeren ekosysteemin tasapainon ylläpitämisessä. Kalastajat syyttävät usein harmaahylkeitä kalakantojen ehtymisestä, ja ne ovat vihamielisten hyökkäysten kohteena. Tarkastellaan lähemmin harmaahylkeiden biologiaa, käyttäytymistä ja ekologista merkitystä sekä haasteita, joita hylkeet kohtaavat selviytyessään nykymaailmassa.

Itämeren suurimmat eläimet

Harmaahylkeet ovat Itämeren suurimpia eläimiä, ja ne tunnistetaan helposti erottuvasta ulkonäöstään. Näissä tiivisteissä on pitkä, sileä runko, jossa on leveä, pyöristetty pää ja erottuva V-muotoinen nenä. Hylkeillä on suuret, ilmeikkäät silmät ja pitkät viikset, jotka auttavat heitä löytämään saaliinsa hämärissä vesissä. Harmaahylkeissä on myös paksu rasvakerros, joka auttaa pysymään lämpiminä kylmässä vedessä ja tarjoaa hyvän eristyksen kylmää vastaan.

Käyttäytymisen suhteen harmaahylkeet tunnetaan uteliaisuudestaan ja leikkisästä luonteestaan. Nämä eläimet nauttivat vuorovaikutuksesta toistensa kanssa ja osallistuvat usein sosiaaliseen käyttäytymiseen, kuten leikkimiseen, jahtaamiseen ja äänekkääseen puhumiseen. Harmaahylkeet tunnetaan myös älykkyydestään ja kyvystään ratkaista monimutkaisia ongelmia ja oppia.

Leikkisästä käytöksestään huolimatta harmaahylkeet ovat voimakkaita saalistajia ja niillä on keskeinen rooli Itämeren ekosysteemin tasapainon ylläpitämisessä. Nämä eläimet ovat opportunistisia ruokkijia ja syövät monenlaista saalista, mukaan lukien kaloja, äyriäisiä ja pääjalkaisia. Näillä lajeilla ruokkimalla harmaahylkeet auttavat hallitsemaan näitä populaatioita ja estämään yhtä lajia hallitsemasta Itämeren ekosysteemiä.

Harmaahylkeiden rooli Itämeren ekosysteemissä

Petoeläimen roolin lisäksi harmaahylkeillä on tärkeä rooli ravinteiden jakautumisessa. Näiden eläinten laji, jolla on taipumus ulostaa mereen, niiden jätteet ovat rikas ravinteiden lähde ympäröivälle meriekosysteemille. Tämä edistää Itämeren ravintoketjun perustan muodostavan kasviplanktonin kasvua.

Harmaahylkeillä on kuitenkin edessään useita haasteita nykymaailmassa, mukaan lukien elinympäristöjen häviäminen, liikakalastus ja saastuminen. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Itämereen aiheuttaen lämpötilan nousua ja muuttaen merivirtoja. Näillä muutoksilla on suuri vaikutus ravintoketjuun, ja monet lajit, mukaan lukien harmaahylkeet, kamppailevat sopeutuessaan.

Harmaahylkeet ja kalastus Itämerellä

Huolimatta niiden merkityksestä ekosysteemille, kalastajat uhkaavat usein harmaahylkeitä, jotka syyttävät niitä kalakantojen ehtymisestä. Tätä vihamielisyyttä ruokkii usko, että nämä hylkeet syövät suuria määriä kaloja, joita ihmiset muuten pyytäisivät. Tämä käsitys ei kuitenkaan ole täysin tarkka, sillä harmaahylkeet kuluttavat vain pienen osan Itämeren kokonaiskalakannasta. Itse asiassa Tukholman yliopiston tutkimus osoitti, että harmaahylkeet kuluttavat vain 1-31 TP5T alueen kokonaiskalakannasta ja että todellinen syy kalakantojen vähenemiseen on liikakalastus ja muu ihmisen toiminta.

Lisäksi harmaahylkeillä on tärkeä rooli ekosysteemissä, ja ne auttavat hallitsemaan muiden lajien, kuten meduusojen ja merisiilien, populaatioita. Kuluttamalla näitä lajeja harmaahylkeet auttavat ylläpitämään ekosysteemin herkkää tasapainoa varmistamalla, että yhdestä lajista ei tule liian hallitsevaa ja häiritä koko ekosysteemin tasapainoa.

Itämeren ruokaketju, harmaahylje on ketjun huipulla. Lähde Britannica.
Itämeren ruokaketju, harmaahylje on ketjun huipulla. Lähde Britannica.

Näistä merkittävistä saavutuksista huolimatta harmaahylkeet ovat edelleen usein kalastajien hyökkäysten kohteena. He ajavat ne pois kalastusalueeltaan useilla eri menetelmillä, kuten kovalla äänellä, veneillä ja jopa ampuma-aseilla. Latviassa on jopa sallittua tappaa hylkeitä ampuma-aseilla. Tällainen vihamielisyys harmaahylkeitä kohtaan on haitallista paitsi lajille, myös koko Itämeren ekosysteemille kokonaisuudessaan, koska se häiritsee ekosysteemin tasapainoa ja voi johtaa muiden lajien vähenemiseen.

Helicom. : Itämeren harmaahylkeiden määrä vähenee.
Helicom. : Itämeren harmaahylkeiden määrä vähenee.

Itämeren harmaahylkeiden määrä, alueellinen jakautuminen, rasvaisuus ja lisääntymistila eivät täytä hyvän tilan kriteeriä, kuten "HELCOMin biologisen monimuotoisuuden teemaarvioinnin" tiedot osoittavat.

Harmaahylkeitä suojellaan Itämeren alueella

Harmaahylkeiden ja niiden elinympäristön suojelemiseksi Itämeren alueella on toteutettu useita suojelutoimenpiteitä. Näitä ovat toimenpiteitä saastumisen vähentämiseksi, niiden pesimäalueiden suojelemiseksi ja kestävien kalastuskäytäntöjen edistämiseksi. Lisäksi useat järjestöt, mukaan lukien World Wide Fund for Nature, pyrkivät lisäämään tietoisuutta harmaahylkeiden merkityksestä ja niiden roolista ekosysteemissä.

Harmaahylje (Halichoerus grypus) on Itämerestä tavattu hyljelaji. Huolimatta merkityksestään ekosysteemille, kalastajat syyttävät harmaahylkeitä usein kalakantojen ehtymisestä, ja ne ovat vihamielisten hyökkäysten kohteena. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että harmaahylkeet kuluttavat vain pienen osan alueen kokonaiskalakannasta ja niillä on ratkaiseva rooli ekosysteemin tasapainon ylläpitämisessä säätelemällä muiden lajien populaatioita. On tärkeää suojella harmaahylkeitä ja koko ekosysteemiä, sillä niiden väheneminen voi vaikuttaa negatiivisesti ekosysteemin tasapainoon.

Harmaahylje (Halichoerus grypus) hylätyissä kalaverkoissa Itämerellä

Viitteet:

  • WWF "Grey seals in the Baltic Sea" haettu 10.2.2023, https://www.wwf.de/species/grey-seal.
  • IUCN:n uhanalaisten lajien punainen luettelo, "Halichoerus grypus", käytetty 10. helmikuuta 2023, https://www.iucnredlist.org/
  • Tukholman yliopisto. (2016). Harmaahylkeet ja kalastus Itämerellä. Tukholma, Ruotsi.
  • HELCOM Biologisen monimuotoisuuden temaattinen arviointi, 2018 ja HELCOMin ydinindikaattorit (http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators)