Novatoriska daudzstaru eholota tehnoloģija operācijām Baltijas jūrā

Baltijas jūrai, bagātīgai un daudzveidīgai jūras videi, ir milzīgs izpētes un ilgtspējīgas resursu pārvaldības potenciāls, apstiprina Valters Preimanis, “Dronelab” SIA, uzņēmuma vadītājs. Šajā tehnoloģiju attīstības laikmetā Latvijas uzņēmums rada viļņus ar savu novatorisko piedāvājumu. Iepazīstinām ar Dronelab — tie ir celmlauži progresīvu jūras tehnoloģiju, mērīšanas un jūras datu vākšanas jomā. Šajā rakstā mēs izpētām, kā uzņēmuma “Dronelab” piedāvātā Multibeam Echosounder tehnoloģija uzlabo zemūdens skanēšanas ātrumu un precizitāti, kas rezultējās precīzos karšu datos Baltijas jūrā un palīdz dažādiem Latvijas piekrastes un Baltijas jūras hidroloģijas servisiem.

Vairāku staru eholota tehnoloģijas potenciāla atraisīšana

“Dronelab” piedāvātā Multibeam Echosounder tehnoloģija apvieno lielu grunts skanēšanas jaudu un platumu ar uzlabotām hidrolokācijas iespējām, piedāvājot revolucionāru risinājumu hidrogrāfiskiem pētījumiem un zemūdens kartēšanai. Šī tehnoloģija nodrošina visaptverošu un augstas izšķirtspējas skatu uz Baltijas jūras dibenu, paverot jaunas iespējas navigācijai, pētniecībai un vides pārvaldībai.

Daudzstaru priekšrocības

  • Nepārspējama datu precizitāte: Dronelab Multibeam Echosounder sistēma izmanto vairākus sonāra starus, lai tvertu detalizētus dziļuma mērījumus un precīzus batimetriskos datus. Tas nodrošina nepārspējamu precizitāti un izšķirtspēju, ļaujot precīzi kartēt zemūdens reljefu, identificēt iespējamos apdraudējumus un veicināt drošāku kuģošanu Baltijas jūrā.
  • Ātra un efektīva datu vākšana: Multibeam Echosounder tehnoloģijas integrācija ar droniem ļauj ātri un efektīvi vākt datus lielās platībās. Izmantojot dronu mobilitāti un daudzpusību, Dronelab risinājums krasi samazina apsekojuma laiku, nodrošinot atjauninātus un visaptverošus datus lēmumu pieņemšanas un plānošanas vajadzībām.
  • Reāllaika datu apstrāde: Dronelab Multibeam Echosounder sistēma ietver uzlabotas borta apstrādes iespējas, nodrošinot reāllaika vizualizāciju un savākto datu kvalitātes kontroli. Šī funkcija nodrošina tūlītēju datu analīzi, ļaujot ieinteresētajām pusēm Baltijas jūrā ātri pieņemt apzinātus lēmumus gan resursu pārvaldības, gan ārkārtas reaģēšanas situācijās.
  • Vides saglabāšana: Dronelab Multibeam Echosounder tehnoloģija veicina ilgtspējīgu jūras praksi, atvieglojot jutīgu ekoloģisko zonu noteikšanu un aizsardzību. Kartējot zemūdens biotopus un uzraugot izmaiņas laika gaitā, šis risinājums dod iespēju pētniekiem un vides speciālistiem pieņemt uz datiem balstītus lēmumus un sniegt ieguldījumu Baltijas jūras ekosistēmas ilgtermiņa veselībā.

“Dronelab” piedāvātā Multibeam Echosounder tehnoloģija ir ievērojams solis uz priekšu jūras datu vākšanā un analīzē Baltijas jūrā. Ar savu nepārspējamo precizitāti, efektivitāti un reāllaika apstrādes iespējām šis novatoriskais risinājums pārveido darbību reģionā.

Tehniskie Multibeam Echosounder piedāvājuma specifikācijas dati

Pozicionēšanas sistēma

 

 

 

 

 

 

 

Positioning

–          GPS NAVSTAR L1, L2, L2c, L5-          GALILEO E1, E5a, E5b, E6-          Uztver GALILEO High

Accuracy Service (HAS) E6-B komponenti.

Atbalsta korekcijas:

–          SBAS(EGNOS);

–          RTK Ntrip (Ethernet);

–          Uztver GALILEO HAS korekcijas.

Precizitāte ne sliktāk par:

–        1m Horizontāli EGNOS;

–        10mm Horizontāli RTK režīmā;

–        20mm Vertikāli RTK režīmā

Antena(s) piemērota darbam jūrā.1pps

Supports:

–          GPS NAVSTAR L1, L2, L2c, L5

–          GALILEO E1, E5a, E5b, E6

–          Possibility to receive GALILEO High Accuracy Service (HAS) E6-B component will be considered as advantage.

  Support Corrections:

–          SBAS(EGNOS);

–          RTK Ntrip (via Ethernet);

–          Possibility to receive GALILEO HAS corrections will be considered as advantage.

Accuracy:

–        1m Horizontal EGNOS;

–        10mm Horizontal RTK;

–        20mm Vertical RTK

Antenna(s) dedicated for maritime use.

1pps

Manufacturer of multibeam system are certified according to ISO 9001:2015 or equivalent

Izmantojot kuģu ehalotu, zemūdens dronu un modernu hidrolokatoru jaudu, “Dronelab” daudzstaru ehalotu produkti ļauj ieinteresētajiem dienestu speciālistiem Baltijas jūrā iegūt datus un plānot ilgtspējīgu resursu pārvaldību un veikt progresīvus zemūdens pētījumus. Uzņēmuma apņemšanās aizsargāt vidi pilnībā sakrīt ar nepieciešamību aizsargāt un saglabāt Baltijas jūras unikālās ekosistēmas.

Kamēr Dronelab turpina virzīt uzmērīšanas un jūras datu vākšanas robežas, tā Multibeam Echosounder tehnoloģija ir apliecinājums uzņēmuma centībai nodrošināt inovācijas, kvalitāti un ilgtspējību Baltijas jūras reģionā.

Valters Preimanis, Dronelab SIA. Kontakti 220-77-202

Atsauces:Dronelab.lv