Caurplūdes un plūsmas ātruma mērījumu pakalpojumi

Niršana Daugavā, Rīgas HES teritorijā

Niršanas kluba “Daivings” ūdenslīdēji, sadarbībā ar uzņēmuma Dronelab speciālistiem, piedāvā precīzus un efektīvus caurplūdes un plūsmas ātruma aprēķinus ūdenstecēs – upēs un kanālos.

Ūdenslīdēju ekipējuma, niršanas balona pārbaude

Uzņēmuma pieredzējušie speciālisti veic detalizētus hidrauliskos mērījumus upēs un paštecēs, izmantojot tradicionālās metodes, kas ietver:

 • Platuma un augstuma mērījumu tehnikas:
  • Līniju, šķērsprofilu un citu ģeodēzisko metožu pielietošana, lai precīzi noteiktu ūdenstecē šķērsgriezuma laukumu.
  • Izmērīto datu apstrāde, izmantojot specializētas programmatūras.
 • Straumes mērītājus:
  • Mehānisko vai akustisko straumes mērītāju izmantošana, lai precīzi noteiktu ūdens plūsmas ātrumu dažādos punktos ūdenstecē.
  • Izmērīto datu apstrāde, lai iegūtu vidējo plūsmas ātrumu ūdenstecē.

Caurplūdes aprēķins:

 • Vidējā plūsmas ātruma noteikšana, apvienojot datus no straumes mērītājiem un hidrauliskiem modeļiem.
 • Ūdens šķērsgriezuma laukuma aprēķins, balstoties uz platuma un augstuma mērījumu datiem.
 • Caurplūdes aprēķins, reizinot vidējo plūsmas ātrumu ar ūdens šķērsgriezuma laukumu.

Pārskata sagatavošana:

 • Detalizēts pārskats ar mērījumu rezultātiem, aprēķiniem un secinājumiem.
 • Sniegti ieteikumi turpmākai ūdensteces apsaimniekošanai un hidrotehnisko būvju projektēšanai.
 • Atskaite tiek sastādīta ar sertificēta specialista atzinumu.

Tradicionālo metožu priekšrocības:

 • Pieejamība: Šīs metodes ir plaši pielietojamas un neprasa dārgu dronu tehnoloģiju iegādi.
 • Pieredze: Dronelab speciālistiem ir plaša pieredze tradicionālo metožu pielietošanā, nodrošinot precīzus un uzticamus rezultātus.
 • Pielāgojamība: Tradicionālās metodes var tikt pielāgotas dažādiem ūdensteču apstākļiem un hidrauliskiem mērījumu uzdevumiem.

Pielietojums:

 • Hidrotehnisko būvju projektēšana: Caurplūdes un plūsmas ātruma dati ir kritiski svarīgi, lai projektētu tiltus, aizsprostus, gultnes un citus hidrotehniskos objektus.
 • Upju apsaimniekošana: Plūsmas ātruma dati var palīdzēt identificēt erozijas riskus, nogulumu uzkrāšanos un citus hidrodinamiskos procesus, kas ietekmē upes gultni.
 • Vides monitorings: Caurplūdes dati var tikt izmantoti, lai novērtētu ūdens kvalitāti, piesārņojuma izplatību un ekosistēmas veselību.
 • Pētniecība: Tradicionālās metodes joprojām tiek plaši izmantotas hidrodinamisko procesu izpētē un ūdenstecju modelēšanā.

Kā mēs varam Jums palīdzēt:

 • Konsultācijas par jūsu projekta specifiku un datu vajadzībām.
 • Pielāgota pakalpojuma piedāvājuma izstrāde, ņemot vērā jūsu budžetu un laika grafiku.
 • Pieredzējušu hidrauliķu un hidrologu komandas piesaiste.
 • Precīzu rezultātu un detalizētu pārskatu savlaicīga piegāde.

Kopsavilkums par caurplūdes un plūsmas ātruma aprēķiniem

Dronelab piedāvā precīzus un efektīvus caurplūdes un plūsmas ātruma aprēķinus ūdenstecēs, izmantojot jaunas tehnoloģijas, gan tradicionālās metodes.

Mērījumu tehnoloģijas priekšrocības:

 • Efektivitāte
 • Drošība
 • Pieejamība
 • Detalizācija

Tradicionālo metožu priekšrocības:

 • Pieejamība
 • Pieredze
 • Pielāgojamība

Pielietojums:

 • Hidrotehnisko būvju projektēšana
 • Upeju apsaimniekošana
 • Vides monitorings
 • Pētniecība

Sazinieties ar Dronelab SIA, lai saņemtu detalizētu piedāvājumu un uzzinātu vairāk par caurplūdes un plūsmas ātruma aprēķiniem!

Kā Dronelab var Jums palīdzēt:

 • Konsultācijas
 • Pielāgots piedāvājums
 • Pieredzējušu speciālistu komanda
 • Precīzi rezultāti un detalizēti pārskati

Ūdenslīdēju palīdzība caurplūdes un plūsmas ātruma mērījumos

Caurplūdes un plūsmas ātruma mērījumu veikšanā sarežģītos apstākļos var tikt piesaistīti ūdenslīdēji.

Dronelab sadarbojas ar pieredzējušiem ūdenslīdējiem, kuri var veikt:

 • Straumes mērītāju izvietošanu un ievākšanu grūti pieejamās vietās, piemēram, zem ūdenstilpju tiltiem vai aizsprostu aizvariem.
 • Ūdens dziļuma un gultnes reljefa izpēti, lai precīzāk noteiktu ūdens šķērsgriezuma laukumu.
 • Vizuālu pārbaudi ūdenstecei, lai identificētu potenciālos šķēršļus vai citas problēmas, kas varētu ietekmēt mērījumu precizitāti.

Ūdenslīdēju piesaiste var ievērojami palielināt datu iegūšanas efektivitāti un precizitāti sarežģītos hidrauliskos apstākļos.

Pievienojot ūdenslīdēju pakalpojumus Dronelab piedāvājumam, klienti var:

 • Saņemt visaptverošus hidrauliskos datus par ūdenstecēm, ieskaitot grūti pieejamas vietas.
 • Paaugstināt mērījumu precizitāti un ticamību.
 • Optimizēt datu iegūšanas procesu, ietaupot laiku un resursus.

Dronelab – Jūsu uzticamais partneris ūdensteču datu iegūšanā un analīzē, piesaistot gan dronus, gan ūdenslīdējus.

 • Uzzini vairāk uzņēmuma, Dronelab SIA, caurplūdes mērījumiem mājaslapā, raksts šeit