Nogrimušas jahtas izcelšana no Baltijas jūras ar Latvijas komercnirēju palīdzību

Uzņēmuma Dronelab SIA mērīšanas aparāts

2022. gada vasarā ūdeņos pie Latvijas krastiem nogrima kuģošanas līdzeklis – 10 metru gara motorjahta. Kuģis tika uzskatīts par neizglābjamu, līdz Latvijas komercnirēji no “Dronelab” uzņēmās izaicinājumu to atgūt. Izmantojot savu specializēto ūdenslīdēju aprīkojumu un savā darba pieredzē uzkrātās zināšanas, viņi varēja veiksmīgi atgūt jahtu un atdot to īpašniekam. Šis ir stāsts par viņu ievērojamo sasniegumu, īpašuma izcelšanā no Latvijas ūdeņiem.

Ūdenslīdēji paceļ motorjahtu no zemūdens dzīlēm

Izaicinājums atgūt no zemūdens vides nogrimušu kuģi nav jauns. Vēstures gaitā jūrnieki un ūdenslīdēji ir saskārušies ar šo biedējošo uzdevumu, bieži vien ar ierobežotām tehnoloģijām un resursiem. Tomēr mūsdienās komerciālo ūdenslīdēju un modernu iekārtu izmantošana ir padarījusi procesu efektīvāku un iedarbīgāku.

Sākotnēji 10 metru jahtas pie Latvijas krastiem atgūšanas procesu uzsāka kuģa īpašnieks, meklējot iespējas atgūt ūdens transporta līdzekli. Viņš sazinājās ar vietējo komerciālo niršanas uzņēmumu “Dronelab”, kam bija reputācija kā grūtu un sarežģītu zemūdens projektu īstenošana.

Nogrimušas jahtas pacelšana no ūdens

Pirmais solis atkopšanas procesā bija nogrimušās jahtas atrašanās vietas noteikšana. Izmantojot specializētu hidrolokatoru aprīkojumu, ūdenslīdēji varēja precīzi noteikt kuģa atrašanās vietu okeāna dibenā. Pēc tam šī informācija tika izmantota, lai izstrādātu detalizētu izcelšanas operācijas plānu.

Plāns paredzēja izmantot speciālus pacelšanas maisus, kas ir lieli piepūšamie maisi, kurus var piestiprināt pie jahtas un piepildīt ar gaisu, izraisot kuģa pacelšanos virspusē. Ūdenslīdēji rūpīgi piestiprināja jahtai pacēlāju maisus un piepildīja tos ar saspiestu gaisu. Lēnām, bet pārliecinoši jahta sāka celties virspusē, nirēju vadīta, kuri rūpīgi kontrolēja kāpumu.

Kad jahtas borti bija pacelti virspusē, motorjahta tika izsūknēta ar jaudīgu ūdens sūkni un aizvilkta uz tuvējo ostas jahtu piestātni, kur to varēja apskatīt un salabot. Neskatoties uz nogrimšanas radītajiem lielajiem bojājumiem salona interjeram un elektroiekārtām, kuģis bija glābjams un tika saremontēts, pēc remonta arī atdots tā īpašniekam turpmākai lietošanai.

Pacelšanas darbi no ūdens ir izdevušies un īpašnieks apmierināts

Kuģošanas līdzekļa, 10 metru garas jahtas veiksmīgā izcelšana pie Latvijas krastiem liecināja par vietējo komerciālo ūdenslīdēju prasmi un kompetenci. Izmantojot savu specializēto aprīkojumu un apmācību, “Dronelab” ūdenslīdēji varēja pārvarēt problēmas, kas saistītas ar nogrimuša kuģa atgūšanu un atdošanu tā likumīgajam īpašniekam. Tā kā tehnoloģija turpina attīstīties, komerciālās niršanas jomai, bez šaubām, arī turpmāk būs izšķiroša nozīme jūrā pazaudētu un bojātu kuģu atgūšanā.

Ūdenslīdēju darbu uzņēmums “Dronelab”

Uzņēmuma vadītājs stāsta, mēs veicam dažādus tehniskos zemūdens darbus, kas ietver zemūdens mērījumu veikšanas, piestātņu apsekošanas, zemūdens meklēšanas, zemūdens labošanas un zemūdens tīrīšanas darbus. Ir iespēja veikt zemūdens tehniskos meklēšanas (Zemūdens sonors, zemūdens ROV, zemūdens sānu sonors, zemūdens daudz-staru eholots, zemūdens magnetometrs un zemūdens metāla detektors) un izcelšanas darbus no ūdenstilpnēm.

Darbu vadītājs – “Dronelab” SIA, tālrunis tel. 220-77-202, e-pasts: mail@dronelab.lv

Ar kuģojamā līdzekļa izcelšanu saistītās atsauces

  • Zemūdens tehniskie apsekošanas darbi Latvijā
  • “Komerciālā niršana.” Nacionālais būvniecības izglītības un pētniecības centrs (NCCER), www.nccer.org/training-and-credentials/craft-detail/commercial-diving.
  • “Latvijas jahta nogrimst Jūrmalas piekrastē.” LSM.LV,
  • “Lift bags” JW Fishers, jwfishers.com/products/lift-bags.