Jūros dugno telkinio stebėjimas kelerius metus

Povandeninės paieškos darbai

Jūros dugno nuosėdų stebėjimas Rygos uoste: visapusiškas duomenų rinkimo metodas

SIA "Dronelab" komanda – narai, batimetrijos specialistai, povandeninių dronų specialistai, darbų vadovai ir įdarbinta specialistų komanda atlieka įvairius povandeninius darbus, įskaitant jūros dugno nuosėdų stebėjimą, kontaktus Valteris Preimanis, tel. 220-77-202.

Jūros dugno monitoringas yra būtinas norint įvertinti poveikį aplinkai ir užtikrinti tvarų uosto teritorijų valdymą. Išsami monitoringo sistema sukurta pagal Valstybinės aplinkos tarnybos koordinuojamą Rygos uosto jūros dugno saugyklos monitoringo programą. Šio rašinio tikslas – apibūdinti procedūras ir parametrus, susijusius su stebėjimo procesu, įskaitant mėginių ėmimą, analizę ir stebėsenos ataskaitų rengimą.

Povandeniniai techniniai darbai uoste

Stebėsenos parametrai ir mėginių ėmimas

Stebėjimo programa apima keletą parametrų, kurie suteikia vertingos informacijos apie jūros dugno telkinių būklę. Kiekvienoje stebėjimo stotyje imami šie mėginiai:

 • Granulometrinė sudėtis: analizuojamas viršutinis dirvožemio sluoksnis (0-5 cm), siekiant nustatyti dalelių dydžio pasiskirstymą. Ši informacija padeda įvertinti nuosėdų pernešimą ir galimas sedimentacijos problemas.
 • Makrozoobentoso rūšių sudėtis: registruojama makrozoobentoso rūšių sudėtis, skaičius (ex/m3) ir biomasė (g/m2 šlapio svorio). Šie duomenys yra jūros dugno ekosistemos ekologinės sveikatos ir biologinės įvairovės rodiklis.
 • Sunkiųjų metalų kiekis: tiriamas viršutinis dirvožemio sluoksnis, ar nėra sunkiųjų metalų, įskaitant Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Cd, Mn, Hg ir Ni. Šie matavimai padeda nustatyti galimą taršą ir įvertinti poveikį aplinkai.
 • Naftos angliavandenilių kiekis: dirvožemio mėginiuose tiriamas naftos angliavandenilių kiekis (μg/l). Ši analizė labai svarbi stebint, ar nėra išsiliejusios naftos ar kitų angliavandenilių teršalų.

Mėginius ima sertifikuoti specialistai, aprūpinti atitinkamais instrumentais, prižiūrimi Valstybinės aplinkos tarnybos inspektoriaus. Visi mėginiai siunčiami į akredituotą laboratoriją analizei.

Stebėsenos ataskaitos rengimas: Užbaigus monitoringo veiklą, parengiama išsami monitoringo ataskaita. Ataskaitoje pateikiama ši pagrindinė informacija:

 • Aplinkos būklės vertinimas: ataskaitoje esami monitoringo rezultatai lyginami su ankstesniais duomenimis, siekiant įvertinti aplinkos būklę. Šis įvertinimas suteikia vertingos informacijos apie bet kokius pokyčius ar tendencijas laikui bėgant.
 • Dirvožemio įdėjimo istorija: ataskaitoje išsamiai aprašomos ankstesnės dirvožemio klojimo, valymo ar gilinimo operacijos. Jame pateikiama informacija apie dirvožemio šaltinį, įterptą kiekį, įterpimo trukmę ir laiką nuo paskutinio įterpimo.
 • Poveikio vertinimas. Jei įmanoma, dirvožemio kokybės tyrimų medžiaga, atlikta prieš gilinimą, pvz., granulometrinė ir cheminė dirvožemio analizė, yra naudojama siekiant įvertinti pakeisto dirvožemio poveikį šalinimo vietai.
 • Stebėsenos ataskaita rengiama kiekvienam monitoringo laikotarpiui ir elektroniniu būdu turi būti pateikta Rygos laisvojo uosto direkcijai ir Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai per du mėnesius po kiekvieno monitoringo laikotarpio. Siekiant užtikrinti tikslią ir patikimą ataskaitų teikimą, ji derinama su Valstybine aplinkos apsaugos tarnyba.

Jūros dugno telkinių stebėjimas Rygos uoste yra esminis aplinkos valdymo ir tvaraus vystymosi aspektas. Sistemingai renkant ir analizuojant mėginius, įskaitant dalelių dydžio sudėtį, makrozoobentoso rūšių sudėtį, sunkiųjų metalų kiekį ir naftos angliavandenilių kiekį, gaunamas visapusiškas aplinkos būklės supratimas. Stebėsenos ataskaitų rengimas suteikia vertingos informacijos apie įterpimo į gruntą poveikį ir padeda efektyviai valdyti uosto jūros dugno telkinius. Vykdydamas Valstybinės aplinkos tarnybos suderintą monitoringo programą, Rygos uostas gali užtikrinti savo veiklos tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje, išsaugant jūros ekosistemą.

Nuorodos:

 • SIA "Dronelab" komanda – narai, batimetrijos specialistai, povandeninių dronų specialistai, darbų vadovai ir dalyvaujančių specialistų komanda atlieka įvairius povandeninius darbus, įskaitant jūros dugno nuosėdų monitoringą, pasiteirauti Valteris Preimanis, tel. 220-77-202.
 • Valstybinė aplinkos tarnyba. (2022). „Koordinuota Rygos uosto dugno saugyklos stebėjimo programa.
 • Aplinkos monitoringo laboratorija. (2021). "Akreditacijos pažymėjimas". [Pateikite atitinkamą kredencialo informaciją]