Zemūdens niršanas apmācība

Ja vēlaties sajust saikni starp sevi un apkārtējo vidi, kas sniedz unikālus iespaidus, aplūkojot brīnumaino zemūdens pasauli, piebiedrojies citiem zemūdens ūdenslīdējiem un nokārto zemūdens niršanas apmācību! Daivinga portāls Daivings.lv aicina Tevi pievienoties pie tiem simtiem un tūkstošiem zemūdens nirēju, kuri aplūko to, kas līdz šim Tev nebija pieejams – Rīgas Jūras līcī nogrimušās lidmašīnas, Kurzemes piekrastē nogrimušie kuģi, Sarkanās jūras koraļi un zivis, Indijas okeāns, Vidusjūra, un daudz citas vietas.

Zemūdens niršanas apmācība
Zemūdens niršanas apmācības sertifikācijas

Pirmais iepazīšanās daivs baseinā ar pieredzējušo Instruktoru Tev nesīs pārliecību, ka nekā ļoti sarežģīta, tālākā apmācība, pieredzējuša instruktora vadībā dos Tev jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas patstāvīgai zemūdens iegremdēšanās jebkurā Tev vēlamā vietā. Pēc izietās apmācības daivinga instruktors Tev izsniegs starptautisku ūdenslīdēja sertifikātu, pēc PADI Profesionālo ūdenslīdēju instruktoru organizācijas sistēmas.

Discover Scuba Diving

Discover Scuba Diving sertifikāts. Discover scuba diving ir iepazīšanās daivinga apmācība. Tā ir Tava pirmā iepazīšanās ar zemūdens pasauli profesionāla instruktora pavadībā.

Padi Junior Open Water Diver (10-14)

PADI Junior Open Water Diver Course ir visā pasaulē atzīts zemūdens niršanas sertifikāts bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem.

Padi Scuba Diver

Padi Scuba Diver apmācības un sertifikāta īpašniekam ir iespēja nirt līdz 12 metru dziļumam, profesionāla Padi instruktora pavadībā. Šis apmācības kurss ir starpposms uz Padi Open Water Diver sertifikātu. Varirāk par Padi Scuba Diver var uzzināt šajā lapā.

PADI Refferal Open Water Diver (ROWD)

Padi Refferal Open Water Diver ir zemūdens nirēju  iesācēju apmācības programmas starp-kurss. Pēc Refferal Open Water Diver kursa veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas (teorija, praktiskās nodarbības slēgtā ūdenī- baseinā) tiek izsniegts sertifikāts Padi Refferal Open Water Diver. Šis sertifikāts sniedz iespēju pabeigt Open Water Diver kursu pēc piecām ieniršanām atklātā ūdenī.

PADI Open Water Diver (OWD)

Padi Open Water Diver ir zemūdens nirēju – iesācēju pirmā līmeņa apmācības programma, kas sastāv no vairākām teorētiskam un praktiskām nodarbībām. Teorija- fizika, fizioloģija, apkārtējā vide un aprīkojums. Piecas praktiskās nodarbības baseinā, piecas nodarbības atklātajā ūdenī. Pēc veiksmīgu teorijas un praktisko eksāmenu nokārtošanas, nirējs saņem starptautiski atzītu nirēja sertifikātu- PADI OWD , kas sniedz tiesības nirt līdz 18 metru dziļumam.

PADI Advanced Open Water Diver (AOWD)

Kursa laikā zemūdens nirēji tiek gatavoti patstāvīgai ieniršanai, akvalangistu izaugsmes iespējas dažādās specializējās- paaugstināt savu meistarību nirstot lielākos dziļumos, veicot dažādus vingrinājumus. Kursa ietvaros ir jānokārto kontroldarbi četrās jāspecializējas, kā arī veiksmīgi jānokārto praktiskās nodarbības atklātajā ūdenī. Pēc eksāmenu nokārtošanas, nirējs saņem starptautisku nirēja sertifikātu, kas sniedz tiesības patstāvīgi (ar pārinieku) nirt līdz 30 metru dziļumam, kā arī iespēju piedalīties tālākās apmācību programmās.

PADI Rescue Diver (RD)

Rescue Diver kurss ir nākamais solis akvalangista zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanā. Kursa laikā Jūs iemācīties risināt dažādas problēmas, stresa situācijas. Kurss sniedz pilnvērtīgas iemaņas un zināšanas, kas Jums palīdzēs risināt uzdevumus nestandarta situācijās. Kursa programma sastāv no vairākiem blokiem, kuros ietvertas glābšanas apmācības, stresa atpazīšana, pirmās palīdzības sniegšana cietušajam gan virs, gan arī zem ūdens, aprīkojuma izpēte un pārzināšana. Lai gan kursa programma ir ļoti nopietna, tā tiek uzskatīta par vienu no interesantākajām apmācību programmām. Pēc veiksmīgas teorētisko un praktisko eksāmenu nokārtošanas, nirējs saņem starptautisku PADI Rescue diver sertifikāciju, kas tālāk sniedz iespēju nirt kopā ar sertificētiem nirējiem- iesācējiem, piedalīties – profesionāla ūdenslīdēja sākuma līmeņa apmācības programmā – PADI Divemaster.

PADI Emergency First Response (EFR)

Šis kurss paredzēts pirmās medicīniskās palīdzības iemaņu apgūšanai, gan nirējiem gan arī cilvēkiem, kas ar niršanu nenodarbojās. Kursā ir ietvertas kā teorētiskās nodarbības, tā arī praktiskie vingrinājumi. Pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts starptautiski atzīts sertifikāts, kas apliecina iemaņas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

PADI Divmaster

Padi Divemaster ir pirmais solis profesionāla ūdenslīdēja apmācībā, ar Padi Divemaster sertifikātu tu vari būt gan zemūdens gids, un vadīt sertificētu nirēju grupas zem ūdens, gan arī Padi Instruktora uzraudzībā veikt zemūdens niršanas apmācību. PADI Divmaster kurss padziļina teorētiskās un praktiskās iemaņas, kas iegūtas PADI Rescue Diver kursā. Programma sastāv no teorētiskām un praktiskām nodarbībām. Programmas mērķis ir attīstīt pretendentiem zināšanas un praktiskās iemaņas, kas ļautu: pavadīt sertificētus daiverus ieniršanās, asistēt PADI kursu un programmu norisēs, kas ir pietiekamas patstāvīgai PADI speciālo programmu vadīšanai attestētiem daiveriem. Pēc veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas PADI Divemaster sertifikācija sniedz tiesības pāriet uz nākamo profesionāla nirēja apmācības kursu PADI Assistant Instructor, PADI Open Water Scuba Instructor.

PADI Assistent Instructor

Programmas laikā pirmā profesionālā līmeņa nirējs (Divemasters) tiek sagatavots OWSI (Open Water Scuba Instructor) instruktora eksāmenam, pēc kura veiksmīgas nokārtošanas tiek iegūts instruktora sertifikāts. Kursa laikā padziļināti tiek apgūtas teorētiskās zināšanas fizikā, fizioloģijā, zināšanās par apkārtējo vidi, aprīkojumu, ka arī pilnveidotas praktiskās iemaņas. Kursu var uzsākt Divemaster vai ekvivalents.

PADI Open Water Scuba Instructor

Kursa laikā veiksmīgi jānokārto Instruktor Development Course (IDC), kursa programma ir līdzvērtīga PADI Assistent Instruktor kurssa progrmmai, pēc kā instruktora kandidāts tiek pielaists pie gala eksāmena.

Specializācijas zemūdens niršanas kursi:

PADI Enriched Air Diver

Akvalangists ir tiesīgs nirt ar bagātināto gaisu, kur skābekļa daudzums gaisā pārsniedz 21%. Salīdzinoši ar elpošanu ar gaisu, tas dod ilgāku atrašanās laiku zem ūdens.Kurss sastāv no teorētiskām nodarbībām un praktiskiem vingrinājumiem, pēc veiksmīgas eksāmenu nokarošanas Jūs saņemsiet starptautiski atzītu sertifikātu, kas sniedz tiesības nirstot elpot bagātināto gaisu.

PADI Deep Diver

Kursa laikā tiek apgūtas papildus zināšanas un praktiskās iemaņas dziļūdens niršanai. Programma sastāv no teorētiskām un praktiskām nodarbībām. Teorētiskajās nodarbībās uzsvars tiek likts uz aprīkojuma izzināšanu, niršanu plānošanu, dekompresijas tabulu atkārtošanu. Pēc veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas nirējs saņem starptautiski atzītu nirēja sertifikātu, kas sniedz tiesības nirt līdz 40 metru dziļumam.

PADI Wreck Diver

Niršana uz nogrimušiem kuģiem- vrakiem. Kursa programmas sastāv no teorētiskām un praktiskām nodarbībām. Akcentēta tiek uzmanība uz zemūdens navigāciju.

PADI Dry suite Diver

Niršana sausajā kostīmā. Kurss sastāv no teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām atklātajā un/ vai slēgtajā ūdenī. Kursa noslēgumā pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas nirējs saņem starptautiski atzītu sertifikātu, kas apliecina nirēja papildus iemaņas.

PADI Ice Diver

Zemledus niršana. Teorētiskās nodarbības un teorētisko zināšanu pielietošana praksē- praktiskās nodarbības atklātajā ūdenī. Pēc kursa eksāmenu sekmīgas nokārtošanas nirējs saņem papildus sertifikāciju specializācijā- PADI Ice Diver.

Padi Underwater Photographer

Zemūdens fotogrāfa specialitātes kurss (Underwater Photographer Specialty Course) ir daļa no PADI zemūdens apmācības specialitātēm.

Lūdzu uzdodiet savus jautājumus par Zemūdens niršanas apmācību izmantojot kontaktformu vai zvaniet.