Daivings un zemūdens niršana

Jūras radio dienests

Izejam Rīgas jūras līcī

Jūras radio dienests jeb angliski Maritime Radio Service.

GMDSS

Visus Baltijas jūras reģiona piekrastes ūdeņus klāj krastā izvietotas VHF DSC stacijas, un tāpēc tie tiek klasificēti kā GMDSS jūras apgabals A1. Lielāku baseinu centrālās daļas VHF nesasniedz, bet tās pilnībā sedz MF DSC un NAVTEX, un tās klasificē kā GMDSS jūras apgabalu A2.

Informācija par kuģošanas drošību (MSI)

Maritime Safety Information (MSI). Piekrastes navigācijas brīdinājumi, brāzmas brīdinājumi, SAR brīdinājumi, laika prognozes un ledus ziņojumi tiek nosūtīti uz NAVTEX un dažās Baltijas jūras teritorijas daļās arī uz VHF un / vai MF radio telefoniju.

Vietējos navigācijas brīdinājumus pārraida dažādas VTS, MRCC, piekrastes radiostacijas un ostu radiostacijas, skatīt attiecīgās jūras publikācijas.

Prognozes apgabali, NAVTEX, MF stacijas

  • Laika brīdinājumu prognozēšanas zonas ir parādītas, Rīgas jūras līcis ir zonā B6 1. Attēlā.
  • NAVTEX apkalpošanas apgabali un pārraides grafiki parādīti 2. Attēlā.
  • F zona, Rīgas jūras līcis, Latvijas laikos 03:50, 07:50, 11:50, 15:50, 19:50, 23:50 , (UTC 0050, 0450, 0850,1250, 1650, 2050)
  • MF stacijas un pārraides grafiki parādīti 3. Attēlā.
Laika brīdinājumu prognozēšanas zonas Baltijas Jūrā, Rīgas jūras līcis
Attēls 1. Laika brīdinājumu prognozēšanas zonas Baltijas Jūrā, Rīgas jūras līcis

Atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 24 metri un mazāks

1. Aprīko ar ultraīsviļņu radioiekārtu, kas nodrošina DSC sistēmas izsaukuma noraidīšanu 156,525 MHz frekvencē (70. kanāls) ar iespēju nosūtīt avārijas izsaukumu 70. kanālā no kuģa vadības vietas (var neaprīkot atpūtas kuģus, kas nav paredzēti komercdarbībai);

2. Aprīko ar vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju; jāspēj nodrošināt divpusējus radiotelefona sakarus 156,800 MHz (16. kanāls), 156,650 MHz (13. kanāls) un 156,300 MHz (6. kanāls) frekvencēs;

3. Ieteicams aprīkot ar vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu, kas pārraida un saņem avārijas un drošības signālus, izmantojot DSC un radiotelefoniju 2182 kHz frekvencē;

4. Ieteicams aprīkot ar NAVTEX uztvērēju. NAVTEX uztvērējs – uztvērējs, kas automātiski saņem kuģošanas drošības informāciju 518 kHz frekvencē, izmantojot šaurjoslas tiešās drukas telegrāfiju.

NAVTEX apkalpošanas apgabali un pārraides grafiki Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis
Attēls 1. NAVTEX apkalpošanas apgabali un pārraides grafiki Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis
MF stacijas un pārraides grafiki Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis
Attēls 3. MF stacijas un pārraides grafiki Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis