Daivings un zemūdens niršana

Bagātības jūras dibenā

Nesen Amērikas un Eiropas ostas atstāja kuģi, kas devās dažādos virzienos nevis uz citām ostam; bet uz zināmām vietām jūrā. Ar šiem kuģiem aizbrauca bagātību meklētāji. Kartēs rūpīgi apzīmētas vietas, kur var sākties ūdenslīdēju darbi.

Bagātības jūras dibenā

Kamēr cilvēki brauks pa jūru, tikmēr jūra no viņiem prasīs savu tiesu. Daudzi kuģi, no kuriem ne viens vien
jau aizmirsts, nogrimuši ar lielām bagātībām tumšajos jūras dziļumos. Reizēm, kad spēcīga vētra, sabango
ūdeni līdz pat dibenam, šur tur krastmalā izmet pa priekšmetam no aizmirstā kuģa . . .

Tomēr modernā cilvēce, kas tik visai dzenās pēc visa, kaut naudas vērtība, negrib Ūdens dievam vairs viņa laupijumu atstāt. Amērikāniets Kārlis Vilejs, kas pazīstams arī kā ievērojams izgudrotājs, nodibinājis pat sevišķu savienību. Nav šaubu, ka viņai būs lieli materiāli panākumi. Šī ekspedīcija devusies uz Duglasa salām, pie kurām 29 gadus atpakaļ nogrima kuģis „Islander v ar lielu zelta sūtījumu. Pēc aprēķina uz kuģa bijusi 30 miljonu latus liela zelta bagātība, nemaz nerēķinot citas vēr tības. Kuģis toreiz saskrējās ar ledus kalnu un dažās minūtēs nogrima.

Pie Long Islanda zunda meklē nogrimušu kuģi ar 20 milj. latu. Šī vieta vispār šķiet kā bagātību krātuve, jo kapteins Lake izpētījis, ka tur nogrimuši 30 kuģi ar bagātīgām kravām. Vēsturiskā kaujā pie Abu kiras admirāls Nelsons uzspridzināja vairākus kuģus, to starpā arī „L. Orient” ar 600.000 mārciņām sterliņu un Valetas katedrāles bagā tībām, kuras veda. Viens otrs jau paguvis izzvejot pa briljantu kasti tei un citu kādu vērtibu, tomēr lie lās vērtības gaida vēl jūras dzelmē.

Izceltas kuģa „Abergavenny” vērtības : 62 kastes ar 350.000 dolāriem. Nav vēl izceltas fregates „Dc Brook” bagātības, kura nogrima vētrā ceļā uz Amēriku. Ar kuģi nogrima 200 saķēdēti noziedznieki.

Nesen ūdenslīdēji izcēla „Harlem tt kuģa pasakai nās bagātības, kuras pirms 300 gadiem kuģis vedis no Ķīnas uz Eiropu, lai pārdotu mūzejam. Minams, ka kuģis nogrimis samērā seklā vietā. — “Lutine” nogrima Holandes krastu tuvumā ar 80.000 mārciņām sterliņu. Kopš 1799. gada izdarīti mēģinājumi vērtības izcelt. Minama angļu nogremdētā Armāda ar 40 miljoniem, latu zelta un sudraba.

Pāris gadus atpakaļ, padziļinājot Anconas ostu, atrada kasti ar gandrīz nebojātiem naudas gabaliem no 1500.—1730. gada. Bez tam ar bagaru izzvejoja vēl citus naudas gabalus. Nav zināms, kāda traģēdija ap šīm vērtībām saistās. Zemūdens meklēšanas darbos tika izmantori zemūdens nirēji.

Tā varētu šo virkni vēl turpināt, tomēr pietiks ar aprādītiem, lai tie šam saprastum, ka jūrās nogrimušās
bagātības ir pasakaini lielas.

 

(15.11.1930)