Veselīgs dzīvesveids

Organisma aerobais slieksnis

PADI nirēja sertifikāts

Kā aktīvam daiverim, zemūdens aktivitāšu veiksme ir cieši saistīta ar cilvēka kopējo veselības un fizisko attīstību. Izturība sportā ir spēja ilgstoši turpināt darbību, nesamazinot tās efektivitāti. Vienkāršā valodā – turpināt darbību ar nemainīgu ātrumu, spēku un precizitāti. Ir, protams, sporta veidi – garo distanču skriešana, riteņbraukšana, slēpošana, peldēšana u.c., kuros izturība ir dominējošā fiziskā īpašība un šos sporta veidus mēs saucam par izturības sporta veidiem. Tomēr fiziskā īpašība – izturība ir nepieciešama visu sporta veidu atlētiem.

Aerobais slieksnis kopējā izturībā

Sportā izturību iedala vispārējā un speciālā izturībā. Pēc organisma fizioloģiskās gatavības slodzei, izšķir aerobo un anaerobo izturību. Aerobā izturība ir organisma spēja nodrošināt enerģiju ar ieelpojāmā skābekļa daudzuma palīdzību. Anaerobā izturība ir organisma spēja nodrošināt enerģiju bez skābekļa klātbūtnes, veidojot t.s. skābekļa parādu, tad kad veicamā darbība ir ļoti ātra, jaudīga un organisms nespēj uzņemt tik lielu skābekļa daudzumu, kāds šai darbībai nepieciešams.

Organisma aerobā slieksņa trenniņi

Vispirms organisms jātrenē, lai pēc iespējas ilgāk spētu nodrošināt enerģiju ar skābekļa klātbūtni, spētu iespējami vairāk uzņemt un izmantot ieelpoto skābekli. Moments, kad organisms vairs nespēj palielināt izmantojamā skābekļa daudzumu un sāk veidoties skābekļa parāds, tiek dēvēts par organisma aerobo slieksni, bet organisma spēju – par aerobo darba spēju. Aerobo darba spēju treniņa slodzes laikā sirds frekvencei (pulsam) jābūt 50% – 70 % līmenī sportista maksimālās sirdsdarbības frekvences. Atgādinu, ka vienkāršākais maksimālās sirdsdarbības frekvences aprēķins ir no skaitļa 220 atņemot sportista vecumu.

Organisma aerobais slieksņa trenniņi dažādā vecumā

Pirmsskolas(5-6 g.v.) un jaunākā skolas vecuma bērniem slodze dodama rotaļu un spēļu veidā. Pie tam kontrolējam pulsa lielumu, un kad tas sasniedz 170 – 180 sit/min., jāorganizē atpūta. Aerobās izturības treniņā pirmo atpūtu bērniem jā organizē 5 -8 min, līdz pulss atgriežas 120 – 140 sit/min līmenī, otro atpūtu saīsina līdz 3 -4 min, bet trešo – līdz 2 -3 min. Tomēr galvenais rādītājs atpūtas ilgumam ir sirdsdarbības frekvence (pulss). Jaunatnes  vidējo un vecāko grupu audzēkņiem, kā arī, protams, pieaugušajiem, aerobais treniņš bieži tiek organizēts izmantojot vienmērīgo metodi – ilgstošs skrējiens ar  intensitāti 60%  apmērā no maksimālās sirdsdarbības frekvences(SFmax).

Organisma aerobais slieksnis un spēju attīstīšana

Aerobo darba spēju attīstīšanai var izmantot  arī  intervāla metodi. Tādā gadījumā vingrinājuma izpildes intensitātei jābūt 75% – 85% no SFmax. Uzsākot vingrinājumu SF jābūt ne mazākai kā 120 sit/min. Vingrinājumu izpilda līdz pulss sasniedz 180 sit/min. Atpūtas pauze – līdz SF atgriežas 120 -130 sit/min. Atpūtas pauzi ieteicams aizpildīt ar viegliem lokanības vai veiklības vingrinājumiem. Ja SF atpūtas laikā neatgriežas 120 -130 sit/min līmenī  vēl pēc 3 – 4 min, tad aerobā treniņa vingrinājums jāpārtrauc, jo pēc šī laika sākas asinsvadu sašaurināšanās process strādājošos muskuļos.