Daivings un zemūdens niršana

Kolkas vraks iekļauts sargājamā sarakstā

KOLKAS VRAKS

Daivings.lv jau rakstīja par Kolkas vraku un plāniem iekļaut to valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Ar Kultūras ministrijas 2012.gada 6.augusta rīkojumu nr. 6-1-188 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauts kuģa vraks Rīgas jūras līcī iepretim Kolkas evaņģēliski luteriskajai baznīcai. Pirmo reizi Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības vēsturē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauts zemūdens mantojuma objekts. Iegūstot jauno statusu, vraks ir kļuvis par nekustamu valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli „Kolkas vraks I” (jo apkārtnē pētnieki ir atklājuši arī cita vēsturiska kuģa atliekas). Rīkojums par objekta iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā stājas spēkā šodien, 22.augustā – pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

KOLKAS VRAKS
KOLKAS VRAKS

Kuģa vraks datējams, iespējams, ar 17. gadsimtu un ir viens no senākajiem Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos zināmajiem koka burinieku vrakiem. Tam saglabājušās konstrukcijas (korpuss, atsevišķas detaļas, stiprinājumu elementi) un aprīkojums.

Unikālā kultūras pieminekļa uzraudzība un saglabāšana tiks nodrošināta, sadarbojoties Inspekcijai, Valsts robežsardzei un Latvijas Jūras administrācijai.

Kolkas vraks I atklāts jau 1992.gadā. 1999.gadā veikta tā izpētes ekspedīcija. 2011.gadā pēc Inspekcijas pasūtījuma Zemūdens Kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija realizēja atkārtotu „Kolkas vraka I” apsekošanu, nirstot un detalizēti fiksējot tā saglabātības stāvokli. Pateicoties minētajai izpētei, kas veikta, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, Inspekcijai bija iespēja izvērtēt un pieņemt Latvijas zemūdens kultūras mantojuma aizsardzībai nozīmīgu lēmumu.

Šovasar Inspekcijas uzdevumā Zemūdens Kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija veic teritoriālo ūdeņu apsekošanu pie Jūrkalnes, kur pēc iestādes rīcībā esošās informācijas iespējamas kultūrvēsturiski vērtīgu objektu atliekas. Izpētes pirmie rezultāti tiks publiskoti 2012.gada Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā – 2012.gada 8.septembrī plkst. 12.00 Jūrkalnes tautas namā, kur notiks pasākums “Jūrkalnes un apkārtnes kultūras mantojums no akmens laikmeta līdz mūsdienām”.

Foto: Publicitātes foto.