Veselīgs dzīvesveids

Kas ir dekompresijas slimība un kādi ir simptomi?

Dekompresijas slimība, jeb kesona slimība var rasties katrā no sekojošām situācijām:

  1. Nirēja paātrināta uzpeldēšana;

  2. Lidmašīnas straujas paceļas gaisā vai strauji zaudē augstumu;

  3. Ja nirējs lido lidmašīnā pēc niršanas.

Dekompresijas slimību izsauc inertās gāzes, parasti slāpekļa, izplūšanu ķermeņa šķidrumā un audos, kas nāk ārā no fiziskā šķīduma un veido gāzveida burbuļus.

Dekompresijas slimības pazīmes un simptomi

Jebkurā vietā ķermenī var veidoties gāzveida burbuļi, bet simptomātiskā sajūta visbiežāk ir novērota plecos, elkoņos, ceļos un potītēs.

Šajā sarakstā ir uzskaitīti dažādi DCS tipu simptomi. „Locītavu sāpes” ir par iemeslu apmēram 60-70% no visiem DCS gadījumiem, kur pleci ir visizplatītākā vieta. Neuroloģiski simptomi ir klātesoši 10-15% gadījumu, kas izpaužas kā galvassāpes un vizuāli traucējumi.

Aizdusas lēkmes” parādās retāk un ir sastopamas apmēram 2% no visiem DCS gadījumiem. Ādas izpausmes var novērot apmēram 10-15% gadījumu.

Dekompresijas slimības simptomi un pazīmes var būt: izsitumi uz ādas, ārkārtējs nogurums, locītavu sāpes, redzes traucējumi, līdzsvara traucējumi, elpošanas grūtības, spēka trūkums, sastingums, paralīze, bezsamaņa un pat nāve. Simptomi ir saistīti ar centrālas nervu sistēmas pasliktināšanos, ko rada kāda nopietna trauma. Parasti elkoņos un ceļos ir locītavu sāpes. Ir arī citi termini, kuri apraksta iespējamos simptomus, piemēram, „aizdusas lēkmes” un „streipuļošana”.

Dekompresijas slimības ārstēšana

Rekompresija ir vienīgais efektīgais ārstēšanas veids smagas Dekompresijas slimības gadījumā, lai gan arī miera stāvoklis un skābeklis (skābekļa procenta daudzuma palielināšana gaisā, ko elpo caur cieši uzstādīto skābekļa masku) , ko pielieto vieglākos gadījumos, var būt efektīvs. Parasti tas tiek pārcelts uz rekompresijas kabīni. Niršanā, augsta riska alternatīva ir rekompresija ūdenī.

Pirmās palīdzības ārstēšana ar skābekli ir derīga aizdomīgos Dekompresijas slimības nelaimes gadījumos vai arī nirējiem, kuri ir veikuši strauju uzniršanu vai arī sajaukuši dekompresijas pauzes. Liela daļa pilnīgi slēgtā cikla rebrizeru var piegādāt ilgstoši augstas koncentrācijas ar skābekli bagātinātu gāzi, ko var izmantot kā alternatīvu tīram atvērtā cikla skābekļa atdzīvinātājam.

Uzpeldēšana niršanas laikā

Dekompresijas slimības pārsvarā ir pazīstama kā trauma, kas iespaido nirējus. Spiediens apkārt esošajā ūdenī paaugstinās mirklī, kad nirējs nolaižas un samazinās, kad uzpeld. Dekompresijas slimības risks pieaug nirstot ilgu laika posmu vai arī pārāk dziļi, bez lēnas uzpeldēšanas vai arī neizmantojot dekompresijas pauzes, lai normāli izvadītu inerto gāzi, lai gan specifiski riska faktori nav kārtīgi izprasti. Dažādi nirēji vienādos stāvokļos mēdz būt jūtīgāki nekā citi. Ir uzskats, ka pieredzes bagāti nirēji labāk panes DCS simptomus, tie var iestāties vēlāk, kā daiverim ar mazāku pieredzi.

 *DCS – saīsinājums angļu valodā