Моніторинг морського дна протягом кількох років

Підводні пошукові роботи

Моніторинг відкладень морського дна в Ризькому порту: комплексний підхід до збору даних

SIA "Dronelab" команда – водолази, спеціалісти з батиметрії, спеціалісти з підводних дронів, керівники робіт та команда залучених спеціалістів, які виконують різноманітні підводні роботи, включаючи моніторинг відкладень морського дна, контактів Вальтерс Прейманіс, тел. 220-77-202.

Моніторинг морського дна є важливим для оцінки впливу на навколишнє середовище та забезпечення сталого управління портовими районами. Комплексна система моніторингу була створена відповідно до програми моніторингу сховища морського дна Ризького порту, координованої Державною службою навколишнього середовища. Метою цього есе є окреслення процедур і параметрів, залучених до процесу моніторингу, включаючи відбір проб, аналіз і підготовку звітів про моніторинг.

Підводно-технічні роботи в порту

Параметри моніторингу та відбір проб

Програма моніторингу включає кілька параметрів, які дають цінну інформацію про стан відкладень морського дна. На кожній станції моніторингу відбираються такі проби:

 • Гранулометричний склад: аналізується верхній шар ґрунту (0-5 см) для визначення гранулометричного складу. Ця інформація допомагає оцінити транспортування опадів і потенційні проблеми з осадженням.
 • Видовий склад макрозообентосу: реєструється видовий склад макрозообентосу, чисельність (ек/м3) та біомаса (г/м2 сирої ваги). Ці дані служать індикатором екологічного здоров'я та біорізноманіття екосистеми морського дна.
 • Вміст важких металів: верхній шар грунту аналізується на наявність важких металів, включаючи Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Cd, Mn, Hg і Ni. Ці вимірювання допомагають визначити потенційне забруднення та оцінити вплив на навколишнє середовище.
 • Вміст вуглеводнів нафти: проби ґрунту досліджуються на вміст вуглеводнів нафти (мкг/л). Цей аналіз дуже важливий для моніторингу наявності розливів нафти або інших вуглеводневих забруднень.

Відбір проб здійснюється сертифікованими спеціалістами, оснащеними відповідним приладдям під наглядом інспектора Держприроди. Усі зразки відправляються в акредитовану лабораторію для аналізу.

Підготовка звіту про моніторинг: Після завершення діяльності з моніторингу готується комплексний звіт про моніторинг. Звіт містить наступну ключову інформацію:

 • Оцінка стану довкілля: звіт порівнює поточні результати моніторингу з минулими даними для оцінки стану довкілля. Ця оцінка дає цінну інформацію про будь-які зміни чи тенденції з часом.
 • Історія розміщення ґрунту: у звіті детально описано попередні операції з укладання ґрунту, очищення чи днопоглиблення. Він містить інформацію про джерело ґрунту, розміщену кількість, тривалість розміщення та час з моменту останнього розміщення.
 • Оцінка впливу: якщо доступні, матеріали дослідження якості ґрунту, проведені перед днопоглибленням, такі як гранулометричний і хімічний аналізи ґрунту, використовуються для оцінки впливу повторно розміщеного ґрунту на місце захоронення.
 • Звіт про моніторинг готується для кожного періоду моніторингу та повинен бути поданий в електронному вигляді до дирекції Ризького вільного порту та Державної екологічної служби протягом двох місяців після кожного періоду моніторингу. Він узгоджується з Держекологією для забезпечення точної та достовірної звітності.

Моніторинг відкладень морського дна в Ризькому порту є важливим аспектом екологічного менеджменту та сталого розвитку. Завдяки систематичному збору та аналізу проб, включаючи гранулометричний склад, видовий склад макрозообентосу, вміст важких металів і вміст нафтових вуглеводнів, досягається всебічне розуміння стану навколишнього середовища. Підготовка звітів про моніторинг дає цінну інформацію про вплив розміщення ґрунту та допомагає ефективно керувати відкладеннями на морському дні порту. Дотримуючись програми моніторингу, погодженої Державною службою навколишнього середовища, Ризький порт може забезпечити сталість своєї діяльності в довгостроковій перспективі, зберігаючи при цьому морську екосистему.

Література:

 • SIA "Dronelab" команда - водолази, спеціалісти з батиметрії, спеціалісти з підводних дронів, керівники робіт та команда залучених спеціалістів виконують різні підводні роботи, включаючи моніторинг відкладень морського дна, контакти Валтерс Прейманіс, тел. 220-77-202.
 • Державна екологічна служба. (2022). «Узгоджена програма моніторингу донного сховища в морі Ризького порту».
 • Лабораторія екологічного моніторингу. (2021). «Сертифікат про акредитацію». [Надайте відповідну облікову інформацію]