Undervattensskoter PADI Diver Propulsion Vehicle

Uthyrning av dykutrustning

Undervattensskoter utbildningskurs (PADI Diver Propulsion Vehicle) erbjuder ett spännande sätt för dykare att röra sig under vattnet och se mycket undervattensterritorium på kort tid. Kursen går att gå med Open Water Diver intyg från 12 års ålder.

Ansökningskrav för undervattensskoterkurs

Fördelar med undervattensskotrar vid dykning

  • Att dyka med en undervattensskoter är kul,
  • Minska dykarens ansträngning under vattnet,
  • Transportera enkelt större utrustning,
  • För att öka hastigheten på dykaren,
  • Ökar avståndet som tillryggalagts under dykning tillåter dykarens undervattensskoter.

PADI Diver Propulsion Vehicle (Diver Propulsion Vehicle) kurser hjälper dig att välja rätt undervattensskoter eller DPV (Diver Propulsion Vehicle). Under undervattensskoterutbildningen kommer du att göra två skoterdyk och lära dig:

Undervattensskoterkurser undervisar

  • Säkerhetstekniker för att arbeta med en undervattensskoter
  • Hur du underhåller och förvarar din undervattensskoter
  • Hur man planerar ett dyk, inklusive att arbeta med din dykpartner
  • Undervattensskoterfärdigheter som korrekt landning och start
  • Potentiella problem och sätt att lösa dem


Relaterade undervattensdykkurser i sektionen

Ansök till en kurs, PADI Diver framdrivningsfordon, använder sig av Kontaktformulär eller genom att ringa telefonnumret på sidan.