Yrken med adrenalin

När badsäsongen närmade sig hade eleverna i 6:e och 8:e klass vid Ilģuciem High School ett evenemang "Yrken med adrenalin” 2, där de träffade proffsdykaren Walter Preiman.

Under evenemanget fick eleverna lära sig om jobbmöjligheter och lärandemöjligheter för dykare. En upptäckt för ungdomar var en dykpark I Slokas karriär, vars existens de inte kände till. De unga var fascinerade av Walters berättelser från dykarens erfarenheter, möjligheten att se dykarens utrustning och knutningen av "Bowline"-knuten, det vittnade de många frågorna om och eleverna som inte ville lämna mötesrummet även efter lektionens slut.

Evenemanget ägde rum inom ramen för projekt nr 8.3.5.0/16/I/001 "Karriärstöd för studenter vid allmänna och professionella utbildningsinstitutioner" (PVS 3713).