Dykning till Östersjöns historiska arv

Ett arv från Östersjöns historia, vrakdykning är tillgänglig för tekniska dykare. Minsveparen Yenisei ligger på ett djup av 47 meter på ena sidan, vattentemperaturen på 4C har väl bevarat detta skeppsvrak, som är ett kulturminne i Estland.

Minsvepare "Jenisei"

Det mycket välbevarade vraket ligger just nu på 47 meters djup. Sikten är oftast mellan 5 och 10 meter. Det är kolsvart och du behöver en bra undervattenslampa. Vraket ligger med 35-40 graders lutning på höger sida på grund av sin djupa V-formade köl. Fem 76 mm kanoner är synliga på fartyget.
Många delar är synliga på fartyget då det ligger på marken på ena sidan. Vraket är delvis täckt med nät, flera sälar syns i näten.

Dykning till 47 meters djup

Walters, instruktör för dykklubben "Divings", tillsammans med två tekniska dykare, Martins och Yevgenijs från Lettland och en dykare från Estland, inspekterade minsveparen "Jenisei", det var en 90 m lång rysk minsvepare, sjösatt 1910. Den 4 juni 1915 torpederades den av den tyska ubåten U-26 utanför Estlands kust, som då var ryskt territorium.

Vad är teknisk dykning?

Teknisk dykning gör att du kan utöka din dykning utöver begränsningarna för non-stop fritidsdykning. Detta gör att du kan planera längre dyk på grundare djup eller planera dyk på svårare djup och platser. TEC DEEP teknisk dykarutbildning och certifieringskurs finns tillgänglig på dykklubben "Divings".

Var ansöker man om teknisk dykning?

🤿😀 Om du letar efter råd eller hjälp, ring en PADI dykinstruktör t. 220-77-202 (Whatsapp 220-77-202) för att hitta råd och träna dykning.

Ansök via telefon eller WhatsApp 220-77-202 eller https://www.facebook.com/daivings