Undervattenstekniska dykarbeten i hamnen

Undervattenstekniska arbeten i hamnen

Teknisk undervattensdykning

  • Vi arbetar i Ventspils hamn på vintern
  • Markprovtagning i Ventspils hamn
  • Dykning i det skyddade vattenområdet i hamnen

Tack till kunden för detta arbete och erfarenheten av att utföra ansvarsfullt arbete. Dykaren Valters Preimanis, tillsammans med Jānis Grote.