Undervattensteknisk undersökning

Undervattensteknisk undersökning

Vi har utfört tekniska undervattensundersökningar, undervattensarbeten i Lettlands största hamnar - hamnarna i Riga, Ventspils och Liepāja, vattenkraftverk (HPP), Rigabukten, Irbesundet, såväl som många andra statliga och lokala myndigheter .

Undervattensteknisk undersökning
Undervattensteknisk undersökning

Certifierade tekniska dykare/dykare – undervattensdykare erbjuder att utföra undervattenstekniska undersökningsarbeten, i undervattensmiljön, arbeten av undervattensdykare. Beställare till vår undervattenstekniska arbetsundersökning är både statliga institutioner och hamnföretag samt civilingenjörer och arkitekter.

Undervattensteknisk undersökning
Undervattensteknisk undersökning

Undervattenstekniska undersökningsföretaget utför alla typer av undervattensmätningsarbeten:

 • Årlig undersökning av kajplatser som används av hamnen;
 • Vi genomför en kartläggning av bryggornas undervattensdel;
 • Vi genomför undersökningen av undervattensdelen av piren med erfarna undervattensarbetsspecialister - dykare - i enlighet med kraven i arbetssäkerhetsregler och andra föreskrifter;
 • Under undervattensundersökningen av bryggor utför dykare teknisk inspektion av konstruktionselement, geometriska mätningar och studier av det tekniska tillståndet för material;
 • Vi bestämmer förekomsten av kontrollerade element och strukturer, deras överensstämmelse med deras funktion, rumsliga position, tvärsnittsdimensioner och tekniska tillstånd för material;
 • Pirundersökningen utförs genom att dela upp den i sektioner (pickets), vars längd väljs beroende på sikten under vatten;
 • Vid fullständig översikt över pirens undervattensdelar är det nödvändigt att rengöra den, vilket också är en del av dykares arbetsuppgifter;
 • När en undervattensdefekt i hydrotekniska strukturer upptäcks, fotograferas eller filmas den;
 • Dykare gör också djupmätningar framför piren med hjälp av bojar;
 • Undervattensmätningsarbeten kan också användas i fall av oförutsägbara och brådskande reparationer av hydrotekniska undervattensstrukturer;
 • För verifieraren av strukturen, det tekniska tillståndet och överensstämmelsen hos pumpstationens yt- och undervattensdel med de väsentliga kraven för konstruktionen som nämns i artikel 9 i konstruktionslagen;
 • Vi tar reda på den möjliga orsaken till att sprickor uppstår och ger förslag med möjliga lösningar för att förhindra ytterligare skador på strukturer;
 • För undersökning av nödvändiga platser för undervattensreparation av hydrotekniska strukturer;

Ansök om undervattenstekniska undersökningsarbeten

Arbetsledare - telefon tel. 220-77-202, e-post info@daivings.lv

Information om undervattensdykares arbete