Podwodne badanie techniczne

Podwodne badanie techniczne

Wykonywaliśmy podwodne badania techniczne, prace podwodne w największych portach Łotwy – portach w Rydze, Ventspils i Liepāja, elektrowniach wodnych (HPP), Zatoce Ryskiej, Cieśninie Irbe, a także wielu innych obiektach państwowych i samorządowych .

Podwodne badanie techniczne
Podwodne badanie techniczne

Certyfikowani nurkowie techniczni/nurkowie – nurkowie podwodni oferują wykonywanie podwodnych prac przeglądu technicznego, w środowisku podwodnym, prace podwodnych nurków. Klientami naszych podwodnych prac technicznych są zarówno instytucje państwowe i przedsiębiorstwa portowe, jak i inżynierowie budownictwa i architekci.

Podwodne badanie techniczne
Podwodne badanie techniczne

Firma podwodnego przeglądu technicznego wykonuje wszelkiego rodzaju prace podwodne:

 • Coroczny przegląd nabrzeży użytkowanych przez port;
 • Wykonujemy oględziny podwodnej części pomostów;
 • Wykonujemy oględziny podwodnej części mola przy pomocy doświadczonych specjalistów prac podwodnych – nurków – zgodnie z wymogami przepisów BHP oraz innymi przepisami;
 • Podczas oględzin podwodnych pomostów nurkowie dokonują oględzin technicznych elementów konstrukcji, pomiarów geometrycznych oraz badania stanu technicznego materiałów;
 • Ustalamy istnienie kontrolowanych elementów i konstrukcji, ich zgodność z funkcją, położenie przestrzenne, wymiary przekroju poprzecznego i stan techniczny materiałów;
 • Badanie molo odbywa się poprzez podzielenie go na odcinki (pikiety), których długość dobierana jest w zależności od widoczności pod wodą;
 • Podczas pełnego przeglądu podwodnych części mola konieczne jest jego oczyszczenie, co również należy do obowiązków zawodowych nurków;
 • W przypadku wykrycia wady podwodnej w obiektach hydrotechnicznych następuje jej fotografowanie lub filmowanie;
 • Nurkowie dokonują także pomiarów głębokości przed pomostem za pomocą boi;
 • Geodezyjne prace podwodne można zastosować także w przypadku nieprzewidzianych i pilnych napraw podwodnych obiektów hydrotechnicznych;
 • Dla weryfikatora konstrukcji, stanu technicznego oraz zgodności części naziemnej i podwodnej przepompowni z zasadniczymi wymaganiami konstrukcyjnymi, o których mowa w art. 9 Prawa budowlanego;
 • Znajdujemy możliwą przyczynę pojawienia się pęknięć i przedstawiamy propozycje możliwych rozwiązań, które zapobiegną dalszym uszkodzeniom konstrukcji;
 • Do badania miejsc niezbędnych do naprawy podwodnej obiektów hydrotechnicznych;

Złóż wniosek o podwodne prace badawcze

Kierownik pracy - tel. 220-77-202, e-mail info@daivings.lv

Informacje o pracy nurków podwodnych