Veealune tehnoülevaatus

Veealune tehnoülevaatus

Oleme teostanud veealuseid tehnilisi ülevaatusi, allveetöid Läti suurimates harjades - Riia, Ventspilsi ja Liepaja sadamates, hüdroelektrijaamades (HEJ), Liivi lahes, Irbe väinas, aga ka paljudes teistes riigi- ja omavalitsusüksustes. rajatised.

Veealune tehnoülevaatus
Veealune tehnoülevaatus

Sertifitseeritud tehnilised sukeldujad / sukeldujad - sukeldujad pakuvad veealust tehnilist kontrolli allveekeskkonnas, sukeldumistööd. Meie allveetehniliste uuringute klientideks on riigiasutused, sadamaettevõtted ning ehitusinsenerid ja arhitektid.

Veealune tehnoülevaatus
Veealune tehnoülevaatus

Allvee tehnilise ülevaatuse ettevõte teostab igat liiki allveeülevaatustöid:

 • Sadama kasutuses olevate kaide iga-aastane kontroll;
 • Kontrollime kaide veealust osa;
 • Kai veealuse osa kontrollime koos kogenud allveetööde spetsialistidega - sukeldujatega - vastavuses tööohutuseeskirjade ja muude eeskirjadega;
 • Kaide allveeülevaatusel teostavad sukeldujad konstruktsioonielementide tehnilist kontrolli, geomeetrilisi mõõtmisi ja materjalide tehnilise seisukorra uuringuid;
 • Määrame juhitavate elementide ja tarindite olemasolu, nende funktsioonile vastavuse, ruumilise seisundi, ristlõike mõõtmed ja materjalide tehnilise seisukorra;
 • Kai mõõdistamine toimub jaotades selle osadeks (pikettiks), mille pikkus valitakse sõltuvalt nähtavusest vee all;
 • Kai veealuste osade täielikuks ülevaatamiseks on vajalik selle puhastamine, mis kuulub ka tuukrite töökohustuste hulka;
 • Hüdroehitiste veealuse defekti tuvastamisel pildistatakse või filmitakse;
 • Sukeldujad teevad ka kai ees sügavusmõõtmisi partiide abil;
 • Allveeuuringuid võib kasutada ka veealuste hüdroehitiste ettenägematute ja kiireloomuliste remonditööde korral;
 • Pumbajaama pinna- ja veealuse osa ehituse, tehnilise seisukorra ja ehitusseaduse §-s 9 nimetatud konstruktsiooni olulistele nõuetele vastavuse selgitaja;
 • Selgitame välja pragude võimaliku tekkepõhjuse ja teeme ettepanekud võimalike lahendustega, et vältida konstruktsioonide edasist kahjustamist;
 • Hüdroehitiste veealuseks remondiks vajalike kohtade kontrollimiseks;

Taotlege veealuseid tehnoülevaatustöid

Tööjuht - tel. 220-77-202, e-post info @ diving .lv

Teave sukeldujate töö kohta