Nurkowanie w rzece Dźwina do zatopionej sceny Vīgante w Pļaviņi HPP dla 10 000 widzów

Etap Vīgante, zalany przez Pļaviņu HPP, znajduje się w Dźwinie, pod wodą

Etap Vīgante, który został zalany przez HEP Pļaviņu, znajduje się na rzece Dźwinie, pod wodą, na głębokości 8–15 metrów, w zależności od poziomu wody w HEP Pļaviņu. Podwodny klub nurkowy „Daivings”, nurkowanie instruktor Walters Preimans I nurkowanie organizowane przez najaktywniejszych nurków klubowych w Dźwinie do Staburaga skały i poprzedni Scena w parku Vigantesa, odbywa się latem, kiedy temperatura wody w Dźwinie osiąga najwyższe maksimum +21 stopni C! Widoczna odległość przy użyciu podwodnego światła pod wodą wynosi około ~1,5 metra.

W imię ekologicznej produkcji energii elektrycznej prawie sto lat temu w głębinach Dźwiny zatopiono jedno z łotewskich miejsc kulturalnych, gdzie występy 1200 śpiewaków mogło obejrzeć nawet 10 000 widzów.
Pod wodą na głębokości 8 metrów można zobaczyć pozostałości betonowej konstrukcji ściany, która pozostała z dawnej potężnej „sceny Liepavotu” parku Vīgante.

Etap Vīgante, zalany przez Pļaviņu HPP, znajduje się w Dźwinie, pod wodą

Pod wodą można zobaczyć widownię w kształcie amfiteatru, pozostałość po dawnej scenie w parku Vīgante lub Liepavotu, zatopionej przez Pļaviņu HPP. Teraz podwodne siedziska sceny Vīgantes są domem dla łotewskiej fauny podwodnej – setek ryb i raków! Wcześniejsze schody na scenę, będącą niegdyś sceną amfiteatru dla 10 tysięcy widzów i 1200 uczestników, prowadzą na dno rzeki losu, do której obecnie można dotrzeć jedynie dzięki szkoleniom nurkowym i nurkowaniu!

Park Vigante, miejsce pamięci Staburagi

Szczególną popularność Staburags zyskał w latach trzydziestych XX wieku, kiedy w kraju rozkwitła turystyka. Jednak drugi napływ turystów miał miejsce w latach 60. XX wieku, kiedy okazało się, że Staburags znajdzie się pod wodą – kartę historii otwierają eksperci ds. turystyki z regionu Jaunjelgava. W 1966 roku, kiedy zalany został zbiornik HPP Pļaviņu, w Dźwinie zniknęła słodkowodna skała wapienna Staburags (Staburadze) o wysokości 18,5 m (wysokość pięciopiętrowego budynku). Teraz miejsce to oznaczone jest czerwoną boją i tylko na fotografiach i obrazach można zobaczyć Dźwinę ubiegłego wieku, kiedy od Jaunjelgava do Jēkabpilij był najszybszy i najpłytszy odcinek rzeki. Specjalistom udało się nawet przepłynąć rzekę, a dla flisaków było to nie lada wyzwanie.

Źródło Staburadze wpada do Dźwiny!

Parafia Staburaga. Scena Liepavota w parku Vigante

Scena Liepavot i rzeźba „Daina” znajdują się w parku Vīgante, dawniej także w parku Liepavot – na lewym brzegu Dźwiny, 200 metrów na północ od Staburag, w pobliżu dawnego dworu Vīgante. Powstał na terenie dworu na przełomie XIX i XX wieku. W parku rosną 64 gatunki drzew. W latach 20. XX wieku park stał się własnością państwa łotewskiego. Na terenie parku regularnie odbywały się festiwale piosenki, dlatego w 1936 roku na placu imprezowym nad brzegiem Dźwiny wybudowano nową scenę według projektu J. Križusa, a na stoku zainstalowano ławki. Na festiwalu piosenki w 1936 r. dyrektor Departamentu Leśnictwa Birnbaum ogłosił w swoim przemówieniu, że nazwę Vigante zmieniono na Liepavotie. Jesienią 1939 roku w parku Vīgante w pobliżu sceny Liepavots zainstalowano rzeźbę Aleksandry Briedes „Daina”. Podczas II wojny światowej Niemcy wycięli w parku wiele drzew, jednak w latach 1965 i 1966 park doznał jeszcze większych zniszczeń. W części parku dotkniętej powodzią w związku z budową elektrowni wodnej Pļaviņu wycięto drzewa. Zniszczono scenę i widownię zaaranżowaną w formie amfiteatru. Poziom wody zatrzymał się przy rzeźbie „Daina” na klifie. W 1977 r. pozostałą część parku objęto ochroną państwa. Jego powierzchnia wynosi dziesięć hektarów. Obecnie odrestaurowana i przeniesiona rzeźba „Daina” nie jest już zwrócona w stronę Dźwiny, ale w przeciwną stronę.

Co gazety pisały o parku Vigante (Liepavot) 80 lat temu?

Departament Leśnictwa podjął decyzję o rozpoczęciu sprzątania kontrolowanych przez siebie parków. Co roku wydział podjął decyzję o całkowitym utrzymaniu i budowie jednego parku. Przede wszystkim planuje się zakończyć budowę sceny w parku Liepavotas niedaleko Stabu Raga do lata 1940 roku. Na scenie jest miejsce dla 1200 śpiewaków, a w amfiteatrze 10 000 miejsc dla publiczności. Budowa sceny kosztuje 20 000 LVL.

Zatopiona skała Staburaga znajduje się obok parku Vigante

Prawie pół wieku temu w głębinach Dźwiny zatopione zostało jedno z najpiękniejszych miejsc na Łotwie – płacząca skała Staburaga, owiana opowieściami i legendami. Mówi się, że starożytni seleucydzi wiosną myli broń przed bitwą, a po bitwach tą wodą leczyli swoje rany i kontuzje. Skała Staburagi również symbolizowała ducha łotewskich pieśni, ale teraz jest symbolem cierpienia i ukrytych nadziei naszego narodu.

Pozostałości skały o wysokości 18,5 m znajdują się dziewięć metrów pod poziomem wody. Naprzeciwko zapadniętej skały znajduje się dom „Staburags”, który należy do Māry Svīre i Vladimira Kaijaka. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni kilku pisarzy wspina się po tych schodach każdego ranka jak prawdziwe „foki”, aby pływać w Dźwinie, a pan Kaijak złowił tu też takie połowy, że nawet zatwardziali rybacy mogą mu pozazdrościć.

Źródło Staburadze wpada do Dźwiny!

Staburags, czyli Staburadze, był wapiennym klifem o wysokości około 18,5 metra na lewym brzegu Dźwiny, który powstawał na przestrzeni kilku tysiącleci. Staburagu zostało zalane w 1966 roku i obecnie znajduje się na dnie zbiornika Pļaviņu. Dawną wspaniałość skały Staburaga można podziwiać nurkując w Dźwinie. Stary etap parku Vīgante (parafia Staburaga) obecnie i przed budową Pļaviņu HPP. Teraz tylko schody i znak wskazują na starą scenę. Na zdjęciu po prawej - stara scena, poniżej Dźwina zaraz za sceną.

Klub nurkowy „Daivings.lv” jest pierwszą organizacją w krajach bałtyckich, która oferuje osobom z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi możliwość nauki nurkowania, co nie tylko otwiera możliwości uprawiania sportu, ale także stanowi skuteczną metodę rehabilitacji.

Kontakty nurków: Valters Preimanis, instruktor klubu nurkowego „Daivings”.

Strona internetowa: Daivings.lv
Facebook: https://facebook.com/diving
IG: https://www.instagram.com/divingslv/

Telefon/WhatsApp 220-77-202

Powiązane artykuły: