Nardymo ekspedicija į Saratovą

Nardymo ekspedicija į Saratovą.

Iki Pirmojo pasaulinio karo eismas tarp Liepojos ir Hallos (Didžioji Britanija) buvo palaikomas. Karo metais „Saratow“ buvo konfiskuotas vokiečių okupacinės valdžios ir naudojamas kaip amunicijos sandėlis, 1918 m. vėl perduotas savininkui „Rusijos šiaurės vakarų garlaivių kompanijai“.

1919 m. sausio 8 d. Latvijos laikinosios vyriausybės įsakymu laivas buvo konfiskuotas (gynybos ministro įsakymas Nr. 707) ir per Liepojos reidą buvo saugomas britų karo laivų. Vėliau pristatydavo karinius krovinius į kariuomenę.

1920–1921 m metais vykdė reisus į Baltijos jūrą ir Didžiosios Britanijos uostus. Vežami keleiviai, maisto, medienos ir anglies kroviniai.

1920 12 12 užplaukė ant seklumos ties Helsinkiu, remontuotas Liepojoje. Sudarius Latvijos ir BPFSR taikos sutartį, laivas grąžintas Sovietų Rusijai.

1923 m. sausio 2 d. Rygoje laivas buvo perduotas įgulai iš KPFSR, tačiau 1923 m. sausio 14 d. „Saratow“ užplaukė ant seklumos priešais Akmenragos švyturį.

Saratovas / Saratovas / Leopoldas II laivo katastrofa