En lettisk dykinstruktör har tilldelats PADI Elite Instructor Award

Den lettiska dykinstruktören Valters Preimanis, PADI Elite Instructor Award

En lettisk dykinstruktör tilldelades ett pris för år 2020

För en lettisk dykinstruktör till Walter Preiman, som undervisar på dykklubben DYKNING, tilldelad PADI Elite Instructor Award ( 2020 PADI Elite Instructor Award ) 2020 för den investering som gjorts i utvecklingen av dyksporten. Detta är också ett pris för prestationer inom dykträning för år 2020. Instruktören Valters Preimanis tilldelades också PADI Elite Instructor Award för 2018, 2019. DIPA – Professionell förening för dykinstruktörer (Eng. PADI – Yrkesförbundet för dykinstruktörer )

PADI Elite Instructors Award 2020

PADI Elite Instructors Award 2020 delades ut till en lettisk dykinstruktör och dykarklubb DYKNING Instruktören Walter fick PADI-betydelsen och diplomet. PADI® skriver -"På uppdrag av PADI-organisationen är jag glad över att belöna dig PADI Elite Instructor Award 2020 års pris. Denna utmärkelse delas ut som ett erkännande för ditt hårda arbete och engagemang som PADI-professionell och som en del av organisationens engagemang för COVID RELIEF.”

PADI Elite Instructors Award 2020 delades ut till en lettisk instruktör

Grattis till den lettiska dykinstruktören från PADI

Det är min ära att ge dig en nivå 50 Elite Instructor Award. Grattis och bra jobbat!

När vi går in i 2021 förblir PADI-teamet orubbligt när det gäller att stödja dig och dina PADI-kollegor, hjälpa till att driva branschens återhämtning och tillhandahålla viktig utbildning, verktyg och stöd. Tillsammans kommer vi att fortsätta att inspirera människor runt om i världen att söka äventyr och rädda havets vatten.

Tack för ditt fortsatta medlemskap och lojalitet.

Den lettiska dykinstruktören Valters Preimanis, PADI Elite Instructor Award
Den lettiske dykinstruktören Valters Preimanis, som undervisar på dykklubben DIVINGS, tilldelades 2020 PADI Elite Instructor Award för sitt bidrag till utvecklingen av dyksporten.

mer om dykning på sidan dykkurser