Łotewski instruktor nurkowania został uhonorowany nagrodą PADI Elite Instructor Award

Łotewski instruktor nurkowania Valters Preimanis, nagroda PADI Elite Instructor Award

Łotewski instruktor nurkowania otrzymał nagrodę za rok 2020

Dla łotewskiego instruktora nurkowania do Waltera Preimana, który uczy w klubie nurkowym NURKOWANIE, nagrodzony nagrodą PADI Elite Instructor Award ( Nagroda Elitarnego Instruktora PADI 2020 ) w roku 2020 na inwestycję poczynioną w rozwój sportu nurkowego. Jest to jednocześnie nagroda za osiągnięcia w szkoleniu nurkowym za rok 2020. Instruktor Valters Preimanis został również uhonorowany nagrodą PADI Elite Instructor Award za rok 2018, 2019. DIPA – Stowarzyszenie Zawodowe Instruktorów Nurkowania (inż. PADI – Stowarzyszenie Zawodowe Instruktorów Nurkowania )

Nagroda PADI Elite Instructors Award 2020

Nagroda PADI Elite Instructors Award 2020 została przyznana łotewskiemu instruktorowi nurkowania i klubowi nurkowemu NURKOWANIE instruktor Walter otrzymał znaczenie i dyplom PADI. PADI® pisze: „W imieniu organizacji PADI mam przyjemność przyznać Państwu nagrodę Nagroda Elitarnego Instruktora PADI Nagroda 2020. Nagroda ta jest przyznawana w uznaniu Twojej ciężkiej pracy i poświęcenia jako profesjonalisty PADI oraz jako część zaangażowania organizacji w COVID RELIEF.”

Nagroda PADI Elite Instructors Award 2020 została wręczona łotewskiemu instruktorowi

Gratulacje dla łotewskiego instruktora nurkowania z PADI

Mam zaszczyt przyznać Ci nagrodę Elite Instructor Award na poziomie 50. Gratulacje i dobra robota!

Wkraczając w rok 2021, zespół PADI niezachwianie wspiera Ciebie i innych członków PADI, pomagając w ożywieniu branży oraz zapewniając niezbędne szkolenia, narzędzia i wsparcie. Razem będziemy nadal inspirować ludzi na całym świecie do poszukiwania przygód i ratowania wód oceanu.

Dziękujemy za dalsze członkostwo i lojalność.

Łotewski instruktor nurkowania Valters Preimanis, nagroda PADI Elite Instructor Award
Łotewski instruktor nurkowania Valters Preimanis, który uczy w klubie nurkowym DIVINGS, został uhonorowany nagrodą PADI Elite Instructor Award 2020 za swój wkład w rozwój sportu, jakim jest nurkowanie.

więcej o nurkowaniu na stronie kursy nurkowania