Historien om dykning i grunderna

I århundraden har kvinnor och män övat på att hålla andan under vattnet, eller "fridykning". Indirekta bevis kommer från ursprunget till undervattensartefakter som hittats på land (som pärlemormönster) och från bilder av dykare i förhistoriska målningar.

I antikens Grekland var dykare kända som svampfiskare och var också involverade i militära aktiviteter. Under senare år är historien om Scyllis (även uttalad Scyllias), som utspelar sig omkring 500 f.Kr., den kanske mest populära berättelsen om den grekiske historikern Herdotus, som citeras i många moderna verk.

Under sjöstriderna transporterades greken Scylis med fartyg utanför landets gränser, som fånge av den persiske kungen Xerexes I. När Scyllis upptäckte att Xerexes hade attackerat den grekiska flottiljen, tog han en kniv och hoppade överbord. Perserna kunde inte hitta honom i vattnet, så de antog att han hade drunknat. Scyliss dök upp på natten och tog sig förbi alla fartyg i Xerxes flotta, skar deras ankare, han använde en vass som ett dykrör för att förbli osynlig. Sedan simmade han nio miles (15 kilometer) tills han anslöt sig till grekerna vid Cape Artemisium.

Människor har alltid lockats av lusten att gå under vattnet, både för att upptäcka artefakter, jaga mat, reparera fartyg (eller sänka dem) och för att observera undervattensriket. Tills ett sätt att andas under vattnet upptäcktes ansågs dykning oundvikligen vara en kort och meningslös process.

Ett av de största hindren vid dykning är att vara under vatten under långa perioder. Att andas genom vassen gör att kroppen kan sänkas ner i vatten, dock ger vassen, nedsänkt djupare än två fot, inte längre det önskade resultatet, rörets längd gör det svårt att andas in under det höga vattentrycket. En luftfylld påse användes också för att tillföra syre under vattnet, men även denna idé misslyckades, eftersom koldioxid måste andas in efter utandning.

På 1500-talet började man använda dykkupor för dykning, som tillfördes luft från ytan, vilket också var det första effektiva sättet att hålla sig under vattnet under långa perioder. Kupolen hölls stillastående några meter ovanför ytan, dess undersida öppen mot vatten och dess topp innehöll luft komprimerad av vattentrycket. En dykare kunde hålla huvudet i luften medan han stod rakt. Han kunde lämna kupolen i en till två minuter för att samla svampar eller utforska havets djup, sedan återvända en kort stund och göra det tills luften i kupolen inte längre kunde andas.

I 1500-talets England och Frankrike tillverkades hela dykardräkter av läder och användes för att dyka till ett djup av 60 fot. Luft pumpades från ytan med hjälp av handpumpar. Hjälmar tillverkades då av metall för att stå emot det ständigt ökande vattentrycket, och dykare kunde gå djupare. På 1830-talet förbättrades lufttillförseln till hjälmarna från ovan mark för att möjliggöra mångsidiga räddningsinsatser.

På 1800-talet började två huvudsakliga forskningsvägar – den ena vetenskaplig, den andra teknisk, vilket påskyndade undervattensforskningen. Vetenskaplig forskning främjades av Paul Bert (Frankrike) och John Scott Haldane (Skottland). Deras forskning hjälpte till att förklara effekterna av vattentryck på kroppen och definierade säkerhetsgränsen för tryckluft för dykning. Samtidigt, tekniska förbättringar - tryckluftspumpar, koldioxidrenare, regulatorer etc. – gjorde det möjligt för människor att vistas under vatten under långa perioder.