Nardymo istorija pagrinduose

Šimtmečius moterys ir vyrai mokėsi kvėpuoti po vandeniu arba „laisvuoju nardymu“. Netiesioginiai įrodymai gaunami iš sausumoje rastų povandeninių artefaktų (pvz., perlamutrinių raštų) ir priešistoriniuose piešiniuose pavaizduotų narų atvaizdų.

Senovės Graikijoje narai buvo žinomi kaip kempinių žvejai ir taip pat dalyvavo kariniuose veiksmuose. Vėlesniais metais apie 500 m. pr. Kr. įvykusi istorija apie Scilį (taip pat vadinama Scilijas) yra bene populiariausias graikų istoriko Herdoto pasakojimas, cituojamas daugelyje šiuolaikinių kūrinių.

Karinių jūrų mūšių metu graikas Scylis buvo išgabentas laivu už šalies ribų kaip persų karaliaus Kserekso I belaisvis. Kai Scyllis sužinojo, kad Ksereksas užpuolė Graikijos flotilę, jis pagriebė peilį ir iššoko už borto. Persai jo nerado vandenyje, todėl jis manė, kad yra nuskendęs. Scyliss naktį pašoko ir leidosi palei visus Xerxesa laivyno laivus, nukirsdamas jų inkarus, naudodamas nendres kaip akvalangą, kad liktų nematomas. Tada jis nuplaukė devynias mylias (15 kilometrų), kol Artemiziumo kyšulyje prisijungė prie graikų.

Žmonės visada buvo linkę eiti po vandeniu – tiek atrasti artefaktus, tiek medžioti maisto, remontuoti laivus (ar juos nuskandinti), tiek stebėti povandeninę karalystę. Kol nebuvo atrastas būdas kvėpuoti po vandeniu, nardymas neišvengiamai buvo laikomas trumpu ir beprotišku procesu.

Viena iš pagrindinių nardymo kliūčių – ilgas būti po vandeniu. Kvėpavimas per nendres leidžia panardinti kūną į vandenį, tačiau giliau nei dvi pėdos panardintos nendrės nebeduoda norimo rezultato, vamzdelio ilgis apsunkina įkvėpimą esant dideliam vandens slėgiui. Deguoniui tiekti po vandeniu buvo naudojamas ir oro pripildytas maišelis, tačiau sumanymas taip pat žlugo, nes iškvėpę turėjome įkvėpti anglies dvideginio.

XVI amžiuje žmonės pradėjo naudoti nardymo kupolą, kuris buvo tiekiamas oru iš paviršiaus, be to, tai buvo pirmasis efektyvus būdas ilgesnį laiką išbūti po vandeniu. Kupolas buvo laikomas keletą pėdų virš žemės, jo apatinė dalis buvo atvira vandenyje, o viršutinėje dalyje buvo vandens suspaustas oras. Naras, stovėdamas tiesiai, sugebėjo išlaikyti galvą ore. Jis galėjo palikti kupolą vienai ar dviem minutėms rinkti kempinių arba tyrinėti jūros gelmes, tada trumpam sugrįžti ir tol, kol oras kupole nebekvėpavo.

16 amžiuje Anglija ir Prancūzija iš odos gamino pilnus nardymo kostiumus, kurie buvo naudojami nardant į 60 pėdų gylį. Oras nuo paviršiaus buvo pumpuojamas rankiniais siurbliais. Tada šalmai buvo pagaminti iš metalo, kad atlaikytų didėjantį vandens slėgį, o narai galėjo eiti gilyn. 1830-aisiais buvo pagerintas oro tiekimas į šalmus nuo paviršiaus, kad būtų galima atlikti įvairias gelbėjimo operacijas.

XIX amžiuje prasidėjo du pagrindiniai tyrimų keliai – vienas mokslinis, kitas – technologinis, kurie paspartino povandeninius tyrimus. Tyrimą rėmė Paulas Bertas (Prancūzija) ir Johnas Scottas Haldenas (Škotija). Jų tyrimai padėjo paaiškinti vandens slėgio poveikį kūnui ir apibrėžė saugos ribą suspausto oro nardymui. Kartu technologiniai patobulinimai – suspausto oro siurbliai, anglies dvideginio valytuvai, reguliatoriai ir kt. – leido žmonėms ilgai išbūti po vandeniu.