PADI Freediver-kurs, fridykningskurser i Lettland

fridykningsträning

Individuell fridykarutbildning – ett träningspass i vattnet med PADI fridykare instruktören, tränarens dykboj och komplett fridykningsutrustning (fridykningsvåtdräkt, långa simfötter, viktbälte, mask och tub)

 • Lektionen kostar 65 Eur och tar upp till 3 timmar i vattnet och 30-45 minuters förberedelse.

PADI Basic Freediver (två träningspass) grundläggande teori och övningsträning upp till 6 meters djup. Lektionerna kan genomföras på två dagar. PADI Freediver Basic Course är en del av PADI fridykarkurs.

 • Det är ett spännande första steg för att utveckla fridykningsfärdigheter. Du lär dig grunderna för fridykning och fokuserar på att öva andningstekniker i en begränsad vattenmiljö.
 • Du måste vara minst 12 år gammal för att anmäla dig till PADI Freediver Basic Course.
 • Du behöver tillräcklig simkunnighet och vara vid god fysisk hälsa. Ingen tidigare erfarenhet av snorkling eller fridykning krävs.
 • Minsta statiska andningshållning är 90 sekunder, dynamisk apné (horisontell) minst 25 meter. Endast vattenpass med ett maximalt djup på 6 meter är avsedda för denna nivå.

PADI fridykarkurs – (Fyra träningspass i vattnet) utvecklar kunskaper och färdigheter inom statisk apné, dynamisk apné, fri nedsänkning och konstantviktsdykning upp till 16 meter. När utbildning i öppet vatten inte är möjlig eller önskvärd, slutför eleverna endast avsnittet om kunskap och begränsade vattenfärdigheter PADI fridykare kurs (max 6 meter) för att få PADI Basic Freediver-betyg.

 • Under de två öppet vattensessionerna kommer du att dyka, med ett andetag, antingen dra dig längs linjen först (fridykning) eller följa linjen (konstant vikt). Du lär dig att gradvis öka ditt djup genom att koppla av och njuta av varje dyk.
 • Badvaktsutbildning är en annan nyckelkomponent i öppet vattensessioner.
 • En PADI Freediver-instruktör kommer att visa dig grundläggande vattenkunskaper. Rekommendationen är att simma 200 meter eller 300 meter med mask, simfötter och tuber utan att stanna. Det finns ingen tidsbegränsning för detta, och du kan använda alla typer av simning du vill, inkl Krypa.
 • Du kommer att bli certifierad PADI fridykare, om du kan hålla andan i upp till 90 sekunder, simma under vattnet med simfötter i minst 25 meter (horisontellt) och nå ett minsta djup på 10 meter med konstant vikt (helt enkelt talat, dyk med två simfötter). I fridykarkurser är maxdjupet 16 meter med konstant vikt.

I de grundläggande fridykningskurserna lär sig PADI Freediver 

 • Uppvärmningsövningar, stretching och avslappning innan dykning
 • Tekniker för maximal andning
 • Hur man hjälper den andra dykaren
 • Duck-dyktekniker
 • Att välja rätt utrustning och vikt
 • Räddning av en dykare före medvetslöshet - LMC (förlust av motorkontroll)
 • Räddning av en medvetslös dykare (Blackout) under vattnet

PADI avancerad fridykarkurs – utökar kunskaper och färdigheter och fortsätter att utveckla statisk apné, dynamisk apné, fridykning och konstant viktminskning upp till 24 meter.

PADI Master Fridykarkurs – fortsätter att förbättra kunskaper och färdigheter med utveckling av statisk apné, dynamisk apné, fridykning och konstant viktminskning upp till 40 meter.

VILKEN UTRUSTNING SKA EN FRIDYKARE VÄLJA?
Valet och användningen av fridykningsutrustning är en del av "Fridykare" träningskurs. Lettiska PADI Freediver Center "Dykning" och fridykinstruktör i Lettland hjälper dig att hitta rätt mask, snorkel och simfötter som är speciellt designade för dykning. Du kanske också vill köpa en fridykardräkt i neopren (5/7 mm) och ett viktsystem.

VAD UNDERVISAS I FRIDIYKURSEN?
PADI Freediver-kursen består av tre steg - kunskapsutveckling, slutna vattensessioner (när det är möjligt) och öppetvattensessioner. När du utvecklas kommer du att lära dig hur din kropp reagerar på att hålla andan och hur vattentrycket påverkar dig när du går ner. Du kommer också att lära dig om dykutrustning, viktiga säkerhetsregler och säkerhetsrutiner.

I slutet vatten, som en simbassäng, lär du dig andningstekniker, tränar sedan din andningsförmåga genom att hålla andan (statisk apné) och simma (dynamisk apné). Du kommer också att träna på grundläggande räddningstekniker och lära dig säkerhetsprocedurer.

Under minst två öppet vattensessioner dyker du medan du andas, antingen drar du dig längs linjen först (fridykning) eller följer linjen (konstant vikt). Du lär dig att gradvis öka ditt djup genom att koppla av och njuta av varje dyk. Räddningsövningar är en annan nyckelkomponent i öppet vattensessioner.

Anmäl dig till fridykning för utbildning i skrift eller genom att ringa tel. 22077202

Fridykningskurser