Första hjälpen träning

Första hjälpen träning


Dykning är en av de säkraste sporterna i världen. En av förutsättningarna för att en dykare ska kunna ge första hjälpen är att ha klarat kursen Emergency First Response. Många PADI-instruktörer är också utbildningsinstruktörer i första hjälpen. Instruktörer är utbildade i hur man ger första hjälpen till människor tills "Akuttjänsten" anländer.

Första hjälpen träning

  • Det är nödvändigt att klara certifieringskursen "Rescue Diver";
  • Undervisar i första hjälpen "Primärvård (HLR)" och "Sekundärvård (första hjälpen)".
Första hjälpen kursmaterial

  • Pedagogisk DVD på engelska "EFR Primary & Secondary Care";
  • "EFR-deltagare"-certifikat;
  • Andningsmask "EFR med 02 Port i Hardshell Case";
  • Studiematerial på engelska "EFR PSC, Participant".
Hjälplinjer

  • 113 Akut medicinsk hjälptjänst;
  • 112 Central Help Desk;
  • 03 (när man ringer från en hemtelefon).
I avsnittet Relaterade ämnen

Ansök till kursen "Emergency First Response" med hjälp av Kontaktformulär eller ring telefonnumret på sidan.