Bubbelmakarcertifikat

Bubbelmakare under vattnet i det individuella dykträningsprogrammet barnet lär sig grunderna i att andas under vattnet, det är fullt av det dykutrustning set, inklusive mask med tub, andningsregulator med reservandningsapparat, flytväst och simfötter. Under kursen kan barnet nå maxdjupet 2 meter och efter avslutad kurs får barnet sitt första dykarcertifikat utfärdat av internationella dykinstruktörsorganisationen PADI.

Utbildning av barndykare

Vi har flera PADI-certifierade instruktörer på hög nivå som undervisar i båda individuell dykarutbildning, båda utbildning av barndykare, både utbildning av tonårsdykare och av kunden företags undervattensutbildning, för olika företag och institutioner.

komma i kontakt med en barndykarinstruktör som kan undervisa Bubbelmakare programom du vill gå dykarkurser eller något dykspecialutbildning och få en internationellt erkänd dykarcertifiering.