Läti sukeldujate ajalugu

Läti sukeldujate ajalugu

Kauplustes on saadaval raamat sukeldujatele ja sukeldujatele - Läti sukeldujate ajalugu käsitlev raamat “Läti sukeldujate ajalugu”, mis on taaskord rõõmustanud sukeldujat, allveeuurijat ja autorit Andris Vanagsi.

Läti sukeldujate ajalugu
Läti sukeldujate ajalugu

Andris Vanags annab välja uue selgitava pealkirjaga raamatu - Läti sukeldujate ajalugu. Andris Vanagsi raamat räägib Läti sukeldujatest, sukeldujatest ja teistest selle elukutse meistritest. Nende tegevust on vaadeldud Läti esiajaloost tänapäevani. Läti ajalugu on kirjeldatud paljudes erinevates väljaannetes. Aga nendes mahukates töödes, nagu vanasti, vahel kaovad detailid, vahel moodustuvad detailid, millest kogu see rühm moodustub, see on Läti kui terviku kultuuri- ja ajaloopärand.
Aja möödudes kattuvad ajaloolised detailid või sündmused tolmuga, pealtnägijad ja osalejad lähevad igavikku, arhivaalid, kui neid on, hoiule arhiivi ja jäävad tühjaks. Üks sedalaadi ajaloo detailidest Lätis (tahaks seda nii nimetada) on Läti sukeldujate ajalugu.
Seni pole neid sukeldujate ajaloosündmusi Lätis kunagi vaadatud ega uuritud. Läti ega teiste riikide arhiivides ei ole tuvastatud ja kogutud materjale. Selle teema kohta pole ilmunud ainsatki raamatut ega muud tüüpi kirjandust, teisisõnu valge laik Läti ajaloos. Seetõttu oli minu töö eesmärgiks tuua päevavalgele Läti ajaloo üks säravamaid, julgemaid ja sündmusterohkemaid lehekülgi - Läti sukeldujate ajalugu.

Raamatut saab tellida: "Jāņa Rozes" raamatupoodidest. Internetis: www.jr.lv.

Autor Andris Vanags on varem avaldanud mitmeid sukeldumisteemalisi raamatuid - Sukeldumine autonoomse hingamisaparaadiga ja Sukeldujate lood.