Silent Diving Systems tuletab meelde reboilerit ühendavad voolikud

Silent Diving Systems on tagasi kutsunud umbes 820 hingamistoru ühendusvoolikut. Mõned neist olid tehtud ilma vajalike kinnitussõlgedeta (vaata fotot), mis takistavad gaasi leket ja vee sattumist süsteemi – seetõttu on osa valmistatud voolikuid osutunud ohtlikuks. Neid voolikuid saab kasutada kolmel rebreatheri mudelil: Inspiration, Evaluation ja Evolution Plus.

Tuletame meelde siledate liitmikega voolikud:
• AP300/15 ADV toitevoolik
• RB20/03 hapniku sissepritsevoolik
• EV20/03 hapniku sissepritsevoolik
• RB20/10 helisignaali voolik
• EV11A/1 Vision telefonitoru voolik
• RB11A/1 klassikaline telefonitoru voolik
• RB11/B telefonitoru voolik
• AP300/10 ADV voolik
• AP300/38 ADV voolik
Need voolikud on müüdud ajavahemikul jaanuar 2007 kuni august 2008.
Kaheksanurksete liitmikega voolikud on hooldatavad ja neid ei kutsuta tagasi. Sukeldujatel, kelle käes on madala kvaliteediga siledate liitmikega voolikud, palutakse nende kasutamine viivitamatult lõpetada ja võtta ühendust Silent Diving Systemsiga, et saada uus.
Lisainfo "Silent Diving Systems" kodulehel www.silentdiving.com.