PADI Divemaster

Padi Divemaster-kurs Padi Divemaster-kursen är det första steget mot en karriär som dykinstruktör. Kursen utbildar dykare i hur man leder dykteam, utför dyksäkerhetskontroller och utför dykoperationer. Krav För att ansöka till PADI Divemaster-kursen måste du uppfylla följande krav: Utrustning som krävs […]